KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Haccın tarifi

HAC VE UMRE:

Fıkıh Terimi Olarak Hac:

İmkânı olan Müslümanların belirlenmiş zaman içinde Kâ’be, Arafat, Müzdelife ve Mina’da belli dînî görevleri şart ve usulüne uygun olarak yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Haccın farz olduğunun delili Al-i İmran suresi 97. Ayet-i kerime’dir. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır.

 Haccın Tanımı Ve Mahiyeti:  

Hacın kelime anlamı yönelmektir. Özel vakitte özel mekanları ziyaret etmeye denir. Haccın tümüne Menasiku’l-Hac denir. Gücü yetenin haccetmesi farzdır. Hac da belli bir zaman ve Arafat vakfesi vardır. Umre de yoktur. Haccı ekber farz olan hacca denir. Haccı askar ise umreye denir.

İlkeler ve Amaçlar:

Haccın temelinde uluhiyetin belli bir yerde tecellisi vardır. Hac sembol kutsallardandır. Bundan dolayı belde-i haram hurumatullah, şea-irillah denir. Hac mahşeri andırır. Birlik ve bereberliğe vesile olur. İhram günah işlemeden kurtuluşun sembolüdür. Arafat Allah’ın huzurunda bekleyişi hatırlatır. Hac insanın tazelenmesine vesile olur. Hac büyük bir arınmadır. Hac müslümların büyükbir güç göstergesidir. Kabe yeryüzündeki ilk ibadet hanedir.

1-Fevri:

Haccın imkân elde edildiği yıl yapılmasını ifade eder. Ebu Yusuf, Ebu Hanife, Maliki ve Hanbelî bu görüştedir. Erteleyen günahkâr olur.

2-Terahi:

Hac, imkân elde edildiği yıldan sonra da yapılabilir. Şafii ve İmam Muhammed bu görüştedir.