Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Gusül

GUSÜL 

Gusul: Sözlükte bir şeyi su ile yıkamayı, fıkıh da ise vücudun temiz su ile yıkanmasına Gusul denir.

Guslu Gerektiren Durumlar: Cünüplük, hayız, nifas guslü gerektirir. Bu durumda olan kişi namaz kılamaz, tilavet secdesi yapamaz, Kur’an’a dokunamaz, Kur’an okuyamaz, camiye giremez, cinsel ilişkide bulunamaz. Kişinin cünüp olduktan sonra ikinci bir vakit girene kadar cünüplükten kurtulması farzdır.

Cünüplük: Cinsi münasebet veya şehvetle meninin gelmesi sonucu kişi cünüp olur. Meni gelsin veya gelmesin cinsi münasebet sonucu kadın da erkek de cünüp sayılır. Ölçüsü erkeklik organının sünnetlik kısmının girmesidir. Şafiler hariç fakihlerin çoğu meninin şehvetle gelmesini şart koşarlar. Ağır kaldırma, düşme, üşüme, hastalıktan dolayı meninin gelmesi kişiyi cünüp yapmaz. Uyandığında ihtilam olduğunu hatırlamadığı halde elbisede meni varsa kişinin gusletmesi gerekir. Ama kişi rüya gördüğü halde meni yoksa cünüp sayılmaz. Cünüp olan kimse dua niyetiyle Fatiha’yı, Ayete’l-Kürsi’yi, İhlas suresini okuyabilir. Cünüp olan bir an önce temizlenmelidir. İkinci bir namaz vaktinin sonuna kadar uzatabilir. Hz. Aişe Allah resulünün gece cünüp olup sabahleyin gusul abdesti aldığını rivayet etmiştir. Vakti yoksa da avret mahalini yıkamalıdır.

Guslün Farzları: Hanefilerde ağza su almak(mazmaza), burna su çekmek(istinşak) ve bütün vücudu yıkamak şeklinde 3 farzı vardır. Mâlikî ve Şâfiîler ile Şîa’dan Ca‘ferîler’e göre ağız ve burnun içini yıkamak sünnettir. Gusülde niyet Hanefîler’e göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır. Mâlikîler’e göre vücudu ovalamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamak da guslün farzlarındandır.

Gusül Abdestinin Alınması: Güsle besmele ve niyet ile başlanır. Öncelikle elleri ve avret mahalini yıkamak gerekir. Bedendeki kir ve pislikler giderilir. Sonra namaz abdesti alınır. Su birikintisi varsa ayakları yıkama en sona bırakılır. Namaz abdestinden sonra önce üç başa sonra sağa daha sonrada sola üçer defa su dökülür. Her su dökmede aynı zamanda vücut ovulur. Sabunla yıkanır. Suyu idareli kullanmak, avret yerlerini örterek yıkanmak, gusül esnasında konuşmama, gusülden sonra banyoda oyalanmama hemen çıkmak gerekir.

Dikkat:  Gusl, Bütün vücudu ıslatmaktır. Gusül abdesti mutlak su denilen nehir, kaynak, kuyu, deniz, yağmur suları ile yapılabilir. Saç, sakal, bıyık, uzun saç, yüzük, göbek kordonu ve kulaklara suyun ulaştırılmasına dikkat edilir. Sargı, dolgu, boya gusle mani değildir.