KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Görevde Yükselme Soruları

 GÖREVDE YÜKSELME MÜLAKAT SORULARI

SOBU ekibi olarak GY(görevde yükselme) ile ilgili sizler için 300 küsür soru derledik. Bu soruları inceleyerek sınav komisyonunun ne tür sorular sorduklarını kafanızda canlandırabilirsiniz.

1-Kur’an-ı Kerimi yüzünden okur musun ve mealini verir misin?
2-Safvetü’t-Tefâsir nedir? 
3-Fıkıh nedir, Fıkıh usulü nedir?
4-Sedd-ü zerayi’e örnek veriri misin?
5-Fıkıh usulü eser nelerdir?
6-Ebu Hanife, Maturidi midir?
7-Kadın kocasına itaat etmeli midir?
8-Neden kadın alim yetişmemiştir?
9-İhtisas ne demek? Niye ihtisas, senin için neyi ifade ediyor?
10-Mecelleden 2 kaide ve anlamını söyler misin?
11-Cemaatlere bakış açınız nedir, cemaatler gerekli midir? Devlet cemaatleri kontrol etmeli midir?
12-Her cemaatten 1 mümessil olsun diyenler var Diyanett’e, bu konuda ne düşünüyorsun?
13-Erkeklerin kadınlar üzerine yönetici olmaları hakkında ne düşünüyorsun? (Nisa 34)
14-Okuduğun kitaplar neler, birkaç tane sayar mısın?
15-Hangi köşe yazarlarını okuyorsun/takip ediyorsun?
16-Aişe Abdurrahman kimdir?
17-Sünnetin delil oluşuna delil(ayet-hadis) var mıdır?
18-DEAŞ Nedir bilgi verebilir misin?
19-En son yaşayan İslam alimleri kimlerdir?
20-Kur’an-ı Kerim’in tarihselliği hakkında ne dersin?
21-Takip ettiğin güncel alimler kimlerdir?
22-Kendi fikirlerimize danışacağımız alimler kimlerdir?
23-Araplardan takip ettiğin alim var mı?
24-İslam aleminin sorunları nelerdir?
25-Mezhep takip etmek zorunda mısın?
26-Hayrettin Karaman’ın özel alanı nedir?
27-Arapça öğrenmek isteyen birini nereye yönlendirmek istersin?
28-Cemaatlerin geleceği nasıl olacak?
29-Cemalettin Kaplan kimdir?
30-Türkiye’de Cuma kılınmaz, diyorlar ne dersin?
31-Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?
32-Maturidi’nin İslam düşüncesindeki yeri nedir?
33-Cihadist ne demektir?
34-Diyanet İşleri Başkanlığı en üst mercii hangisidir?
35-TIKA’nın açılımı nedir?
36-Çalıştığı yerde namaza izin verilmeyen nasıl hareket eder?
37-Ahmet ibni Hanbel’in Ebu Davud’a yazdığı mektuptan, haberin var mı?
38-Mushafları inceleme kurulu üyelerinden birkaç tanesini sayınız?
39-“Sivil Cuma” ne demektir?
40-Diyanet Aylık Dergi konuları nelerdir?
41-Katar meselesi hakkındaki görüşlerin nelerdir?
42-Türkiye Daru’l-Harp midir?
43-Diyanet İşleri en son iki rapor hazırladı, bunlar nelerdir?
44-Namazın vacipleri nelerdir?
45-Bayanlar mahremi olmadan yolculuk yapabilirler mi?
46-İfk olayı hangi gazvede olmuştur?
47-Had cezası uygulanan kişilerin (3) isimleri sayar mısın?
48-Ebu Mansur Maturidi’nin vefat tarihi kaçtır?
49-Sahabenin ” Kulluhum udûl” olması ne demektir?
50-Boko haram mıdır?
51-İşid nedir?
52-Haliç (Körfez krizi) hakkında ne düşünüyorsun?
53-Daiş raporu(diyanet) var mıdır?
54-Tarikatlar gerekli mi? Tarikatsız Allah’a ulaşılamaz mı?
55-İslamofobi hakkında ne düşünüyorsun?
56-Fırat kalkanı gerekli midir? 
57-Hulle nedir?
58-Ru’yetullah nedir?
59-Kasko ne demektir, bu konuda diyanetin görüşü nedir? 
60-Zahid Kevseri nedir?
61-Ramazan el-Bûti kimdir?
62-Kutlu Doğum, polemik hakkında ne düşünüyorsun?
63-Makale okuyor musunuz?
64-Memzuc metod nedir?
65-Günümüz ilahiyatçıları
66-Mutun-u Erbaa nedir?
67-Sekülerizm nedir?
68-Kur’an terkibi ne demektir?
69-Yemen’in başkenti neresidir?
70-Stockholm sendromu nedir?
71-Hermenötik ne demektir?
72-Karma yöntem ne demektir?
73-İmamı rabbani imdir?
74-Şahit, mütabi ne demektir?
75-Zayıf hadisle amel edilirmi
76-Muallak hadis ne demektir?
77-Zaaf-ı yesir ve zaaf-ı şedid kavramları ne demektir?
78-Tanıdığınız muhadisler kimler?
79-Sünnet neden delildir?
80-Okuduğun köşe yazarları kimler?
81-Muhammed Kadri Paşa ve Abdulkerim Zeydan’ın ahval-i şahsiyye kitapları arasındaki fark ne(ler)dir?
82-Şiiler Müslüman mıdır?
83-Diyanetin yurtdışı teşkilatı hakkında bilgi verir misin?
84-Diyanetin genel müdürlüklerini sayar mısın?
85-Ebubekir Sifil Caner Taslaman münazarası ne zaman, kim kazanır?
86-Örgün, ilitam, medrese hakkında neler söylersin?
87-Fıkıh kaça ayrılır?
88-Füruu fıkıh temel konuları nelerdir?
89-Euro İslam nedir?
90-Gavs nedir?
91-İmam Zühri kimdir?
92-Hasen hadis nedir ve kısımları nelerdir?
93-Kapitalizm nedir? İslam’da var mıdır?
94-Musanef eserler ne tür eserlerdir?
95-Müsnedlere örnek verir misin?
96-Dürzilik nedir?
97-Müzik hakkında ne düşünüyorsun, dinliyor musun?
98-Televizyon seyrediyor musun?
99-3 talakın bir sayılması hakkında ne düşünüyorsun?
100-Diyanet kaldırılmalı mı, cemaatler tefrikaya sebeb olur mu?
101-Hadisleri kuvvet derecesine göre sayınız?
102-Diyanet Genel Müdürlüklerini sayınız?
103-Concordance nedir?
104-Diyanet radyolarını dinliyor musun?
105-5 tane dirayet tefsiri sayar mısın?
106-Ulumu’l-Kuran nedir?
107-Görev yaptığın yerde cemaatine nasıl rehberlik yapar ve nasıl bir din hizmeti yürütüyorsun?
108-Cumhuriyet dönemi tefsirleri kimler var?

109-Aksamu’l-Kuran nedir?
110-Felsefe nedir gerekli midir?
111-İlahiyatlarda felsefe dersi kaldırılmak isteniyor, senin fikrin nedir? 
112-Gazzali’nin felsefe ile ilgili kitabı hangisidir?
113-Anti kapitalist Müslümanlar hakkında ne dersin?
114-Mürsel hadis ne demektir?
115-Selefilerin kuralları nelerdir?
116-Fasık alimin ictihadı geçerli midir, fetva verebilir mi?
117-Türkiye G-20 ‘de kaçıncı sıradadır?
118-Ömer Halis Demir Ünv. hangi ilimizdedir?
119-Mutezile ruyetullahın ahirette olmadığına hangi ayeti delil gösterir?
120-Tefsir çeşitleri nelerdir?
121-İhtisas daire başkanlığının alt dalları nelerdir?
122-Tusteri kimdir, eserlerini sayar mısın?
123-Kutub-i Tis’a’yı sayar mısın?
124-Bu zamanda evliya var mı?
125-Diyanetin bastığı tefsirler hangileridir?
126-Yeni ilmi kelam dönemi nedir, niçin bu dönem ortaya çıktı, hangi kelamcılar var, bu dönemin en önemli özelliği nedir?
127-Ale’r-ricel, ale’l-ebvab ne demektir?
128-Türkiye’de alim var mı?
129-Maturidi Eşari niye arasında ihtilaf var mıdır? 
130-Maturidi mutezile arasında nasıl benzerlik var niye ihtilaf var? 

*Bunların yaptığı ihtilaf İtikadda nedir bizim için inanılması gereken şeyler mi? 
131-Maturidinin yaptığı teviller hüccet mi onun üzerine başka şey denilmez mi? 
132-Husun-kubuh meselesi neye göre ortaya çıktı, akıl mı şeriat mı lazım? 
*İtikadi bir mesele mi buna inanmamak ne hüküm verir? 
*Sabah uyandın neye göre Maturidi olarak yaşarsın? 
*İtikadda mezhebin Maturidi ise bunu nasıl seçtin neye göre seçtin? 
*Maturidi dediği için mi benimsedin yoksa sana öyle mi belirttiler. 
*Maturidi Eşari arasında niye böyle ihtilaf var tek onların dediği mi doğru başka bir şey denilmez mi?
133-Tevil ne anlama gelir?
134-“Şu yere gidersem karım boş olsun.” Böyle yemin edilip yemin bozulduğunda hüküm nedir?
135-Boşama yükümlülüğü mü yoksa kefaret yükümlülüğü mü yapılması gerekir?
136-Tarihselcilik ve önderleri nelerdir?
137-Hadis tahammül yolları nelerdir?
138-Felsefi terimlere aşinalık olmanın önemi nedir?
139-Adet delil olabilir mi?
140-Başkanlık teşkilat şeması hakkında ne söylerdin?
141-“Münafiğın alameti üçtür” hadisini nasıl anlamalıyız?
142-İlham Aliyev kimdir?
143-Ayetullah Hamaney kimdir?
144-Başkanlıkta toplam kaç genel müdürlük var?
145-Müsteşrik ve Misyoner ne demektir?
146-Misyon ve Vizyon ne demektir?
147-İhtisas nereye bağlı manası nedir?
148-Haftanın hutbesi-hutbeler konusu nedir?
149-Takiyye nedir, kimler yapar?

150-Okuduğun kitap var mı? (sorusuna Talat koçyiğit-hadis ve Abdulkerim zaydan-fıkıh diyen hocamıza) 

*mualllel hadis nedir, Zeydan’ın kitabının başında vermiş olduğu fıkıh usulü tarifi nedir?

151-Lütfi çakan kimdir
152-Mürcienin en temel özelliği nedir?

153-Mürtekib-i Kebira tartışmalarının temelindeki büyük günah nedir?
154-Mecelleyi hazırlayan Ahmet Cevdet Paşa’nın sürgüne gönderilmesinin sebebi nedir?
155-Birisi sana gelip hangi cemaati tavsiye edersin, diye sorsa hangisini tavsiye edersin?
156-Tekfir nedir?
157-Mürted kime denir, Murtede ne yapılır?
158-Mezheplerin bu konudaki farklı görüşleri nelerdir?
159-Mütekellim metoduyla yazılmış 2 tane Usul-u Fıkıh eseri söyler misn?
160-“Emanet kaybolunca kıyameti bekleyin” hadisinden ne anlıyorsun?
161-Pavlov’un öğrenme kuramı nedir?
162-Freud’un id-ego-süperegosunu anlatır mısın?
163-Garanik olayını anlatan hadisin sıhhat derecesi nedir?
164-Kadınlarla tokalaşmanın hükmü nedir?
165-Tasavvuf, tarikat, cemaat kavramlarını anlatır mısın?

166-‎العادة محكمة  ne demektir ve bir örnek verir misin?
167-Hac çeşitleri nelerdir?
168-Kudum tavafının zamanı hakkında bilgi verir misin?
169-Kâhin-Arraf ne demek, arasındaki fark nedir?
170-Temkin vakti ne demektir?
171-Cemaatler neden birbiriyle çatışıyor?
172-Şu an Daru’l-Harp var mı?
173-Daru’l-Harp’te faiz caiz mi?
174-Gece ve gündüzün aylarca yaşandığı yerlerde namaz nasıl kılınır?
175-Şafi mezhebinde tağlis ne demektir?
176-Orta doğuda IŞİD gibi örgütlerin dayanağı nelerdir?
177-İmam Şafii itikatta hangi mezheptendir?
178- Radikal İslamcılar kimlerdir?
179-Felsefe ile kelam arasındaki fark nedir?
181-Hz. Salih’in devesinin kayadan çıktığına dair ayet var mı?
182-Münavebe ne demek?
183-Had cezası ne demektir?
184-Keffaretleri sayar mısın?
185-Diyelim ben hırsızlık yaptım bana bu gücü veren kim.. cevabini verince bunun zıttı olan görüş nedir dedi mutezile dedim. Sonra Maturidi’nin görüşü, cebriyye’nin görüşü mürcie’nin görüşü vs. kelam soruları sordular.
186-İcazul Kur’an ne demektir?
187-Nilüfer Göle kimdir?
188-Alev Alatlı kimdir?
189-Auguste Comte kimdir?
191-Bildiğin sosyolog var mıdır?
192-Sahih hadis tanımı yap?
193-Mustafa Sabri efendi kimdir?
194-‘’Dünya 5 ten büyüktür’’. ne ifade ediyor?
195-İlm-u Dirayeti’l-hadis nedir? 
196-Modern selefilik nedir?
197-Musa Carullah kimdir?
198-Hadisleri kuvvet derecesine göre say?
199-Felsefe nedir gerekli midir?
20-İlahiyatlarda felsefe dersi kaldırılmak isteniyor, senin fikrin nedir?
19-Gazalinin felsefe ile ilgili kitapları nelerdir?
201-Tarihselciliğin temsilcileri, bununla ilgili kitap okudun mu, tarihselciliğe göre İslamda miras konusu?
202-İmamu’l-Haremeyn nedir, İmam Cüveyni kimdir?
203-İmam Şafii’nin eserleri nelerdir?
204-Fakih ile Müftü arasındaki fark nedir?
205-Şia’nın çıkışını ana hatlarıyla anlatır mısın?
206-Sadece iman edip iyi işler yapanlar cennete girebilir mi?
207-Sabiiler kimdir?
208-Protestan ve katolikler kimdir?
209-Günümüz Türkiye’sinde protestan ve katolikliğin mukabili olacak akımlar var mı?
210-Tarikat gerekli midir?
211-Pyd, Daeş, Feto ortak yönleri ve farklı yönleri nelerdir?
212-Şafiide borç zekâttan düşer mi?
213-Türkiye’nin en büyük 3 sorunu nedir?
214-PKK sorunu nasıl çözülür?
215-Hasen hadis nedir, li-gayrihi ile aynihi arasındaki fark nedir?
216-Ric’i talak, Bain talak ve Beynunet-i kübra ne demektir?
217-Diyanetin 15 Temmuzdan sonra yaptığı faaliyetler neler?
218-Mevzu ne demek? Eski eserlerden örnek verir misin? 
219-İslam birliğini sağlamak mümkün mü?
220-Yüzüne oku, meal ver, ibare yap? 
221-Müftü olsan bayanlarla tokalaşır mısın? 
222-Alparslan Kuytul (Feto’nun bi alt modeli) kimdir?
223-İbni Abbas’ın kitabı var mıdır?
224-İmam-ı Azam hangi mezhepten?
225-İmamın Akaid kitabı var mı?
226-Günümüzde İmam-ı Azam’lar çıkar mı?
227-Başka mezhepler çıkabilir mi?
228-Oryantalizm ne demektir?
229-İlk ihtisas merkezi hangisidir?
230-İlk Diyanet İşleri Başkanı kimdir?
231-Sahibi tertip kime denir?
232-Kaç başkan yardımcısı var, şimdi kaç tanedir?
233-Hobilerin nelerdir?
234-Tahkikul menat tahricul menat nedir?
235-Mutezile niye Allah kötülükleri yaratmaz demiştir?
236-Aile hukuk kararnamesi hakkında bilgi verir misin?
237-Modernite nedir, açıklar mısın?
238-Diyanet yönergelerini hangi kurum hazırlar?
239-Fetva soranı nereye yönlendirirsin?
240-İstihare nedir, rüya ile amel edilir mi?
241-Osmanlı alimlerinden bildiğin hangileri var, eserleri nedir?
242-Ömer Nasuhi Bilmen’in fıkıha dair eseri hangisidir?
243-Nusayrileri duydun mu bilgi verir misin? 
244-Demokratik Kongo Cumhuriyeti nerededir?
245-7 harf ve 7 lehçe aynı mıdır?
246-Gabo’nun başkenti neresidir?
247-Maturidi ile Eşari arasındaki farklar neler?
248-Lawrence Sanders kimdir?
249-Osmanlıda hukuk anayasaları nelerdir?
250-Şahitliğin 8 şartını sayar mısın?
251-Diyanetin ilk şurası, tarihi hakkında bilgi verir misin?
252-Atama ile ilgilenen müdürlük hangisidir?

253-Mutekeddimun dönemine ait eser nelerdir? 
254-İmam Maturidi nerede doğdu, kaç yılında nerede vefat etti?
255-İslam protestanlarını/modernistleri nasıl görür?
256-Türkiye’de katoliklerin bir mukabili var mı? 
257-Türkiye’de Allah’la sürekli irtibatta olan şeyh efendiler yok mu?
258-İdolun olan/örnek aldığın alim kimdir?
259-Diyanet işleri Yüksek Kurulu Başkanı ve birkaç üyesini sayar mısın?
260-Istishabın Arapça tanımı ve manası nedir?
261-Sigara helal midir?
262-Liberalizm, sosyalizm, linguizm, rasyonalizm vs. kavramları tanımlar mısın?
263-Hılfu’l-fudul ne demektir?
264-Diyanet’in kuruluşunu gün / ay / yıl olarak, bugüne kadar ki genel bir özetini anlatır mısın?
265-Tayyar Altıkulaç kimdir, detaylı bilgi verir misin?
266-Fukaha yönteminden bir eser söyler misin?

267-Hanefi mezhebinde muteber üç kaynak söyler misin?
268-Dib başkanlarından son 3 tanesini söyler misin?
269-Diyanet işleri yüksek kurulu ne iş yapar, altındaki daireler ne iş yapar, ihtisas nereye bağlıdır? 
270-Diyanet İşleri yurt dışına hangi sıfatla görevli gönderilir?
271-Türkiye’de Maturidi hakkında çalışma yapan kimdir? 
272-Bekir Topaloğlu tevhid isimli çalışması hakkında bilgi verir misin?
273-Yeminin çeşitleri nelerdir?
274-Tevil nedir, çeşitleri nelerdir?
275-İlk hadis kitabı hangisidir?
276-Lingiustik ve modern tefsirler hakkında bilgi verir misin?
277Fetih (48/3) ne zaman nazil oldu?
278-Mihne hadisesi nedir?
279-Zeccac kimdir? (ibarede gelince)
280-Mutezile’nin beş esası nelerdir?
281-Tazir nedir?
282-Hariciler neden Hz. Ali’ye itaat etmediler?
283-Nassın yorumlanmasında nasıl hatalar oluyor?
284-Kur’an mahluk mudur değil midir?
285-Daru’l-harp’te faiz olur diyor Ebu Hanife sen ne dersin? 
286-Kuran’da yasak edilen faizin adı nedir?
287-Fıkhı olarak talak çeşitleri nelerdir?
288-Mehmet okuyan kimdir?
289-Mustafa İslamoğlu nasıl biridir?
290-İhsan Şenocak âlim mi?
291-Mehmet Emin Saraç kimdir?
292-Halil Gönenç kimdir?
293-Yusuf Kardavi kimdir?
294-Mehmet Savaş kimdir?
295-Cedaw sözleşmesi nedir?
296-Kasten adam öldürme keffareti nedir?
297-Cevherede geçen ‘’Selefin yolunda gitmede hayır, seleften sonrakilerin yolunda gitmede şer vardır.’’ Bunu açıklar mısın?
298-Teşeyyu’ nedir?
299-Türkiye’de her gördüğün yenir mi, araştırma gerekir mi?
300-Allah cüz’iyyatı bilir mi, peygamber gaybı bilir mi, okunan Kur’an ölüye fayda verir mi? 
301-Yeni bir mezheb oluşturulabilir mi?
301-Buhari’nin şerhleri nelerdir?
302-Diyanet İşleri’nin bölümleri hukuk müşavirliği hakkında bilgi verir misin?
303-Feminizm nedir?
304-Feministler İslamin miras taksini niçin kadınlara haksızlık olarak görürler?
305-Feraiz ilminin en belirgin özelliği nedir?
306-İbn-i Rüşt, İbn-i Teymiye kimdir?
307-Milli eğitim bakanı adı nedir?
308-Şerif Mardini kimdir?

309-Mana ve Terkip ne demektir?