Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Fıtır / Baş sadakası

FITIR SADAKASI: 

Ramazan bayramına ulaşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar malı olanın kendisi ve ehli için vermesi gereken mali ibadete denir. Baş zekatı da denir. Hicretin 2. yılında zekâttan önce farz kılınmıştır. Hanefiler vacip derler.

Fitir Sadakasinin Önemi:  

Kişinin günahlarına ve kusurlarına kefaret olur. Aynı zamanda yoksullarında bayram sevincini yaşamalarına vesile olur. Zekattan farkı olarak mükellef sayısı daha fazladır.

Fitir Sadakasiyla Mükellefiyet:

Vucüp sebebi sağ olarak ramazan bayramına girmedir.  Fıtır sadakası verebilmek için belli şartlar gerekir. Müslüman olmak gerekir. Şafiler ‘’ğayrı Müslim Müslüman ehline verebilir’’ der. Nisap miktarı mala sahip olmak gerekir. Malda artıcı olma ve yıllanma şartı aranmaz. Şafi, Maliki, Hambelide nisap şartı aranmaz. Zengin, fakir herkes fıtır sadakasını ödemekle sorumludur. Kişi fıtır sadakasıyla yükümlüyken çaldırırsa borcu düşmez. Ölünce mirasçıları ödeyebilir.

Velayet Ve Bakmakla Yükümlülük:

Kişi velayeti altındaki ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin fıtır sadakasını öder. Akıl hastalarınınkini de öder.(ma’tuh) Hanefilere göre vefat eden çocuğunda fıtır sadakası ödenir. Kölelerinki de ödenir. Kişi ana, baba, karısı, kardeşinin fıtır sadakasını ödemek zorunda değildir. Diğer mezheplere göre ise ödemek zorundadır. Ebu Hanifeye göre evli kadınlar fıtrelerini kendileri öder.

Vakit:

Hanefiye göre bayramın birinci günü ödenir. Diğer mezheplere göre ise Ramazanın son günü güneşin batmasıyla olur.

Ödeme Vakti:

Fecr-i sadıkta başlar.  Hanefiye göre fıtır Ramazan ayının girmesiyle ödenir. Bayram namazından sonra bile ödenir. Şafilere göre Ramazan ayında ödenebilir, daha önce ödenemez. Hanefiler dışındaki mezheplere göre birinci günün akşamına kadar ödenebilir. Özürsüz geciktirilmesi haramdır. Bayramnemazına gitmeden önce verilmesi müstehaptır.

Fitir Sadakasının Ödenmesi: 

Allah Rasulü döneminde hurma, kuru üzüm, arpadan verilirdi. Hanefilere göre buğday, arpa, kuru üzüm ve hurmadan verilir. Buğdaydan yarım sa’ (ölçek) verilir. Şafilere göre fitre bölgede en çok tüketilen üründen verilir. Günümüzde bunların parasal değerleri verilir. Bir fakirin bir günlük gıda ihtiyacı fitre olarak verilir. Ayrıca fıtre veren kendi günlük gıda giderini fitre olarak fakire vermelidir.

Ödeme Şekli:

Niyet şarttır. Bu fitredir demeye gerek yoktur. Çoğunluğa göre fitre yerine para ödenmez. Hanefiler ise ödenebilir der. Fitre hesaplanırken bir aylık masraf çıkarılır sonra otuza bölünür. Daha sonrada ailedeki birey sayısına bölünür. Ve fitre miktarına ulaşılmış olur.

Fitre Verilebilecek Kimseler:

Zekâtın yerleriyle aynıdır. Gayrı Müslime zekât verilmez. Ebu Hanife’ye göre zımmiye fıtır sadakası verilebilir. Ebu Yusuf ve çoğunluğa göre ise verilmez. Zenginlere, usul ve furu’a, bakmakla yükümlü olduğu kişiye zekat/fıtır verilmez.  Fıtır da nisap miktarı mala sahip olmak zenginlik ölçüsüdür. Ayrıca malda nema şartı aranmaz. Önce yakın akrabaya, yakın komşuya, ahlaklı fakire verilir. Kişi fitreyi isterse bölüp birkaç kişiye verebilir.

Ehiliyet:

Kişi belli oranda mal sahibi olmalıdır. Akıl ve baliğ şart değildir. İmam Muhammed ve İmam Züfer akıl baliğ şartını koşarlar.

DİKKAT:  Fıtır sadakası:  Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadet”tir. Fıtır sadakası, fıkıh eserlerinde “baş”a izâfe edilerek “zekâtü’r-re’s”(baş zekâtı) şeklinde anılmıştır. Hicri II. Yılda Şaban ayında zekâttan önce farz kılınmıştır. Diğer mezheplerde farz, Hanefi’de vaciptir. Zekâttan farkı: Malın artıcı olması ve üzerinden bir yılın geçmesi şartı aranmaz. Hanefi mezhebinde fitre için nisab şart; diğer mezheplerde zengin fakir herkes vermelidir. Ramazanın 1. Günü tan yerinin ağarmasıyla fıtır sadakası kişiye vacip olur.