Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Fıkhın / İlmihalin Tanımı

FIKIH VE İLMİHAL NE DEMEKTİR? 

Fıkıh: ‘’Bir şeyi bilmek iyi tam anlamak iç yüzünü inceliklerini kavramak’’ anlamındadır. İlk dönemlerde zihni çabayla elde edilen dini bilgilerin tamamına fıkıh denilirdi. Daha sonraki dönemlerde şer’i ameli hükümleri inceleyen ilim dalına fıkıh denildi. Şer’i delillerden elde edilen hükümleri sistematik tarzda ele alan fıkıh dalına Furu-u Fıkıh denir.

Delillerden hüküm elde etme metoduna ise Usul-u Fıkıh denir. Fıkıh yerine günümüzde İslam hukuku da kullanılır. Fıkıh hukuk kelimesinden daha da kapsamlıdır. Şahısların hukukuna Ahval-i Şahsiye denir

İlmihal: ‘’Durum bilgisi’’ demektir. Müslümanlığın ön şartı olan temel bilgilere ilmihal denir. Toplumun dini bilgi ihtiyacını gidermek için ilmihal eserleri yazılmıştır. Fetva verme yani ifta dini hükümlerin toplumsal hayata uyarlanmasıdır. Fetva kitapları da ilmihalin ilk örnekleridir.

Kaynak Ve Metot: Kur’an-ı Kerim ve Sünnet fıkhın ana kaynağıdır. Hidayet-i Mürşide tabiri Kur’an-ı Kerim ve Sünnet için kullanılır. Bu iki kaynaktan nasıl hüküm çıkarılacağının usulü olması gerekir. Bu ilim dalı ilk defa Müslümanlar tarafından Usul-Fıkıh olarak kurulmuştur.