KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Evlilik

EVLİLİK

Evliliğin Unsurları: Tarafların varlığı ve İrade beyanıdır.

Evliliğin Kuruluş(inikad) Şartları: Ehliyet, Meclis birliği, Evlenme engelinin olmaması, Evliliğin şartsız olması.

Evliliğin Geçerlilik Şartları: Şahitler, Evlenme engelinin olmaması, İkrah(zorlama) olmaması, Evliliğin gizlenmemesi.

Evlilikte Evlenme Engelleri: Devamlı engeller; Kan hısımlığı, Sıhrî hısımlık, Süt hısımlığı.

Geçici Evlilik Engelleri: Başkasının eşi olma, İki akraba ile birden evlenme, 3 kere boşama, Din farkı.

Hürmet-i Musahara: Hısımlıktan meydana gelen haramlık.

Sıhrî Hısımlık: Evlilik yoluyla oluşan akrabalık

Mehr-i Müsemma: Nikâh esnasında belirlenmiş mehre denir.

Mehr-i Misl: Adı konmamış, nikâh akdi esnasında belirlenmemiş mehirdir. O civarda örfen mehir ne kadar ise o emsal teşkil edilerek mehir takdir edilir.

Mehr-i Muaccel: Nikâh akdi esnasında peşin verilen mehirdir.

Mehr-i Müeccel: Sonraya bırakılan, nikâh akdinde verilmeyen mehirdir.