Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Ehliyet

EHLİYET 

Ehliyet: Hukuki hükme kişinin muhatap olmaya elverişli olmasına Ehliyet denir. Sadece insan ehliyet ve sorumluluk taşır. Buna Ehliyetü’l-Hitap da denir. Ehliyetle kişi dini ödevlerden sorumlu tutulur. Hak ve borçlarının sabit olması, hukuki işleri ve davranışları geçerli olur. Ehliyet Vucup Ehliyeti ve Eda Ehliyeti olarak 2’ye ayrılır.

1-Vucup Ehliyeti; Kişinin haklara sahip olabilme ve borç altına girebilmesine Vucup ehliyeti denir. Vucup ehliyetine hak ve sorumluluk ehliyeti de denir. Vucup ehliyetinin temeli hukuki kişiliğe bağlıdır. Yaş, akıl, temyiz, bulığ ile alakası yoktur. Yaşayan her insan vucup ehliyetine sahiptir. Ceninin sağ olduğu kesinse eksik vucup ehliyetine sahiptir.

2-Eda ehliyeti; Kişinin dinen hukuken geçerli olacak şekilde davranmaya, hukuki işlem yapmaya elverişli olmasına Eda ehliyeti denir. Eda ehliyetinin temelini akıl ve temyiz oluşturur. Vucup ehliyetinin temelini hayatta var olma oluşturur. Akıl tam ise kişinin tam eda ehliyeti vardır. Akıl noksan ise eksik eda ehliyeti vardır.

İnsan hayatı da cenin, çocukluk, temyiz, buluğ, rüşd dönemlerinden oluşur.

1-Cenin; Anne karnındaki çocuğa Cenin denir. Cenine karşı işlenen suçlara verilen cezaya ğurre denir.

2-Temyiz; Kişinin iyiyi kötüden ayırabilmesine Temyiz denir.

Temyiz eda ehliyetinin başlangıcıdır. Temyiz yaşına gelmemiş çocuğun, akıl hastasının eda ehliyeti yoktur. Haklarını kanunı temsilcisiyle kullanırlar. Bunların dini hukuki sorumlulukları yoktur. Alışverişleri geçersizdir. Buluğa ermeyen ama temyiz yaşındaki çocuğun eksik eda ehliyeti vardır. Temyiz yaşı yediden sonra başlar. Yedi yaşından buluğ yaşına kadarki dönemde kişinin dini dorumluluğu yoktur. Mu’tezile ise ‘’yediden sonra Allahı bilmesi, ona inanması vaciptir’’ der. Ahmet bin Hanbel ise 10 yaşından sonra namaz kılması ve oruç tutması gerekirder. 7 yaşından sonra yapılan iman ve ibadet sahihtir. Ancak buluğ çağından önce hac yapılırsa farz borcu düşmez. Çocuğun yapmış olduğu işlemler zararına ise geçersizdir. Yapılan işlemden hem zararı hem yararı varsa temsilcisinin onayına bakılır. Sedece zararı varsa bunu kanuni temsilcisi onaylasa dahi geçersizdir.

3-Buluğ; Buluğ çağı yetişkinlik çağının başlangıcıdır. Buluğ erkekte ihtilam kızda adet olma ile başlar. Hükmen buluğa erme yaşı ise Hanefi mezhebine göre erkeklerde 18 kızlarda ise 17 dir. Diğer mezhepler erkek ve kız için 15 yaşını ifade ederler. Buluğ ile birlikte tam eda ehliyeti oluşmuş olur. Kişi haklarını kullanır. Hukuki, sözlü, yazılı işlemleri tek başına yapmaya, dini ve ictimai mükellefiyetlere muhatap olmaya ve cezai sorumluluk taşımaya başlar. Tam eda ehliyetine teklif ehliyeti de denir.

4-Rüşd; Kişinin mali konularda tedbirli, basiretli davranmasına Rüşd denir. Bu da buluğ ile başlar. Uyku, unutma, bayılma gibi arızı durumlarda da bu ehliyet yoktur. Ehliyeti kısmen azaltan veya yok eden durumlar vardır. Zaten eda ehliyetine teklif ehliyeti denilmesinin nedeni de budur.