Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Dinlerin tanımı ve tasnifi

Dinin Tanımı:

Din tanımlanırken ferdi tecrübe ile zihni, hissi, taabbudi, içtimai yönü ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bütün dinlerde tabiatüstü varlıklara inanç vardır. 

Din;

Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahi bir kanundur. Din Kelimesi: ‘’Örf, adet, ceza, mükâfat, boyun eğme, itaat, hesap’’ anlamına gelir.

Religion;

Latincedeki din tabiridir. Bir şeyi vazife edinmek tekrar tekrar okumak, rabıta anlamındadır. Hinduizm’de din için dharma tabiri kullanılır. Doğruluk, gerçek ve kanun anlamındadır. Dinin hesap, sorumluluk ve tevhit anlamları da vardır. Kur’an-ı. Kerim’de din ile İslam eş anlamda kullanılmıştır.

Din ve Mahiyeti:

İnsanın Allah ile olan münasebetini düzenler. İnsanın hayatına yön verir.

Dinin Kaynaği:

İslam’a göre dinin kaynağı Hz. Allah’tır. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e varana kadar gelen bütün dinlerin ortak adı İslam’dır. Hak dini benimseme fıtridir. Bazıları natüralizmi (doğaya hâkim olamama ve ona güç addetme), animizmi (ecdat ruhlarına tapınma), totemizmi (hayvanların kutsallığına büyüye inanma) dinin kaynağı olarak ileri sürmüşlerdir. İlkel monoteizm teorisini savunanlar da olmuştur. Bu teoriye göre dinin kaynağı tek tanrı inancıdır. Tevhit inancıdır.

Dinin Önemi:

Din evrensel ve tarihi bir vakıadır. Dinsiz bir toplum yoktur. İnsan;  dini bir varlıktır. Allah inancı insana güven ve huzur verir. Toplumu birleştirir. Ahlaki bir müessesedir. Din ruhi bunalımları engeller.

Dinin Tasnifi: Tek, çift ve çoktanrılı dinlervardır.

Çift tanrılı dinlere düalist dinlerde denir. Mecusilik gibi.

Çok tanrılı dinlere örnek olarak eski Yunan, Mısır, Roma dinleri verilebilir.

Tanrı konusunda açık fikri olmayan dinler; Budizm, Şintoizm gibi.

Sosyolojik- tarihi açısından kurucusu olan dinler; Yahudilik, Hıristiyanlık gibi.

İlkel dinler;  Nuer, Ga, Dinka gibi.

Tarihi coğrafi açıdan dinler; Sami grubu dinler; Yahudilik, Hıristiyanlık, İslam dinidir.

Hint grubu dinler; Hinduizm, Budizm, Janinizm dinleridir.

Çin-Japon grubu dinler; Konfüçyonizm, Taoizm, Şintoizm dinleridir. 

İslam âlimleri ise hak din ve batıl din ayrımı yapmışlardır. Vahye dayalı dinlere Milel, batıl dinlere ise Nihal denir.