Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Diğer namazlar

DİĞER NAFİLE NAMAZLAR 

Revatip Sünnetler dışındaki nafile namazlara Sünen-i Regaip denir. Tatavvu namaz ismiyle de anılır.

Teheccüt Namazı: Geceleyin kılınan namaza denir. Bu namazın uyuyup uyandıktan sonra kılınması efdal olandır.

Kuşluk Namazı: Duha namazı da denir. 12 rekat olarak kılana cennette köşk verileceği rivayet edilir. Kuşluk vakti güneşten 45 dakika sonra başlar zevale kadar devam eder. En faziletlisi 8 rekat olarak kılınmasıdır.

Evvabin Namazı: Tövbe edenlerin namazıdır. Hadisde; ‘Kim akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın 6 rekâtlık namaz kılarsa bu 10 senelik ibadete denk gelir.‘ buyrulur. Tek selamda da kılınabilir. İkişer ikişer olarakta kılınabilir.

Tahiyyetül Mescid Namazı: ‘’Biriniz mescide girdiğinde oturmadan önce 2 rekatlık bir namaz kılsın.’’ Hadisi şerifi baz alan; Şafi’ye göre kılınması müstehaptır. Hanefi ve Malikiye göre kerahet vaktinde kılınması mekruhtur. Namaz kılma yerine mescide girince tesbih ve salavatta okunabilir. Cuma vakti hatip hutbede iken kılınması caiz değildir. Şafi ve Hanbelilere göre ise caizdir. Günde birdefa kılınması yeterlidir. Mescide girip oturmadan farza veya sünnete başlanacaksa bu da tahiyyetu’l-Mescid yerine geçer.

Abdest Ve Gusülden Sonra Namaz: ‘’Her kim benim gibi abdest alır. Aklından kötü bir şey geçirmeden iki rekât namaz kılarsa geçmiş günahları affolunur.’’ Hadisi şerife göre; Hanefiye göre müstehap Şafilere göre ise sünnettir. İhrama girmek için iki rekât namaz kılmada müstehaptır.

Yolculuğa Çıkış Ve Yolculuktan Dönüş Namazı: Peygamberimiz yolculuğa çıkarken ve yolculuktan döndükten sonra iki rekatlık namaz kılmıştır. Yolculuğa çıkarken evde yolculuktan döndükten sonra camide kılınması efdal olandır.

Hacet Namazı: Kimin Allah’tan veya insanlardan bir dileği varsa, şartlarına uygun güzel bir abdest alsın, sonra Allah’ı övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât ve selâm getirsin. Daha sonra dua etsin. 4 veya 12 rekât olarak da kılınabilir. 4 rekât olarak kılınacaksa sırasıyla üç Ayetel Kürsi, İhlas, Felak, Nas okunur.

İstihare Namazı: Hayırlı olanı istemek için kılınan namaza denir. “Biriniz bir iş yapmaya niyetlenince farzın dışında iki rek‘at namaz kılsın ve şöyle desin:  Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olanher ne ise sen onu takdiret ve beni hoşnut ve mutlu eyle!” Bu namaz gündüz kılınabileceği gibi konsantra olabilmek için gece de kılınabilir. Rüya görülmezse bu 3 veya 7 gece tekrar edilir.

Tövbe Namazı: “Bir kul günah işler de sonra kalkıp güzelce abdest alıp temizlenir ve iki rek‘at namaz kılarak Allah’tan bağışlanmak dilerse Allah onu mutlaka affeder” buyurmuş ve arkasından şu âyeti okumuştur: “Onlar çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulüm ve haksızlık ettikleri zaman hemen Allah’ı hatırlayıp, günahlarının affedilmesini isterler; zaten günahları Allah’tan başka kim affedebilir ki! Bunlar o günahı bile bile bir daha yapmazlar” (Âl-i İmrân 3/135).  Tövbe namazı 2 rek‘at olarak kılınabileceği gibi daha fazla da kılınabilir.

Tesbih Namazı: Peygamberimiz amcası Abbas’a “Bak amca sana 10 faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın 10 türlü günahını Allah bağışlar” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir. Abbas bunu hergün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir.

Tesbih namazı 4 rek‘at olup şöyle kılınır:  Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke’den sonra 15 kere ‘’Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’’ denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani ‘’Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber’’ denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek‘atta 75 tesbih yapılmış olur.

İkinci rek‘ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek‘at tamamlanmış ve toplam 300 tesbih edilmiş olur. Aslolan her kesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

Yağmur Duası: Açık bir alana çıkılıp, Allah’a dua edilir, bolluk istenir. Bu duaya istiska duası denir. Duadan önce iki rekâtlık namaz kılınır. İki rekât olarak kılınan bu namazda kıraat açıktan yapılır. Peygamberimize Cuma günü bir adam geldi ‘’Hayvanlarımız susuzluktan telef oldu dua et’’ dedi. Peygamberimiz de dua etmiştir. Ertesi gün çok yağmur yağdı yollar kapandı. Bir adam ‘’Dua et yağmur kesilsin’’ dedi. Ellerini omuz hizasına kadar kaldırıp dua etti. Yağmur kesildi.

Kusuf Ve Husuf Namazı: Güneş tutulmasına küsuf, ay tutulmasına hüsuf denir. ‘Ay veya güneş tutulması gördüğünüz zaman geçinceye kadar namaz kılın.’ Güneş tutulduğunda ezansız ve kametsiz olarak iki rekâtlık bir namaz kılınır. Kıraat uzun ve açıktan olur. Sonra imam dua eder. Cemaat yoksa tek olarakta kılınabilir.

Küsüf namazı sünnettir. Cemaatle kılınır. Ebu Hanife ve İmam Malik sünnet saymazlar. Tek başına iki rekat namaz kılma müstehaptır. Şafi ve Hanbeli ise sünnet sayar. Cemaatle kılınmasını uygun görürler. Tahrip edici bütün doğa olaylarında iki rekatlık namaz kılma müstehaptır.

Mübarek Gecelerde Namaz Kılma: Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip kandilidir. 27. gecesi Mirac gecesidir. Şaban ayının 15. gecesi Beraat gecesidir. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir gecesidir. Kadir gecesinde peygamberimiz ‘allahümme inneke afüvvün tuhibbbul affe fa’fu anni’ diye dua etmiş ve bu şekilde dua etmeyi tavsiye etmiştir.

Hasta Namazı: Allah’a ibadet etme kişinin istidadına göredir. Ayakta namaz kılamayan oturarak, yatarak, imayla, başıyla veya gözüyle kılabilir. Hastanın zihni yerinde değilse iyileştiğinde kaza eder veya ıskat yapar, vasiyet eder veya kazada etmez.