KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Diğer Dinler ve İslam

Diğer Dinler Ve İslam:  

Zerdüşt

Mecusiliği getirmiştir. Tevhit inancı sonradan iyilik ve kötülük tanrısı olarak düalist bir yapıya büründü.  Ateşe önem veren bir dindir.

Brahmanizm;

Çok tanrılı bir dindir. Hulul-Enkarnasyon- Avatara anlayışı vardır. Tanrının insanda bedenleşmesine denir. Kast sistemi vardır. Dışarıdan birisi bu dine giremez. Tenasüh ve mehdi anlayışları vardır.

Budizm;

Brahmanizm’e karşı tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kurtarıcı mehdi beklentisi vardır. Kurucusu Buda’dır.

Sabilik;

Müslümanlar sabileri ehlikitap olarak Kabul etmişlerdir. Hz. Yahya’ya çok önem verirler. Ulul Azm Peygamberleri Kabul etmezler.

İslamin Diğer Dinlerden Farki:

Allah inancı noktasında Yahudiler Allah’ı beşer gibi tasvir ederler. Hıristiyanlar teslisi kabul ederler. İslam ise Allah’ı bütün olumsuz tasvirlerden uzak tuttuğu gibi, onu bir ve tek olarak kabul eder. Diğer dinler melekleri Allah’ın oğulları, kızları olarak kabul eder. İslam ise bunu kabul etmez. Diğer dinlerin kutsal kitapları tahrif edilmiştir. İslam dininin kaynağı Kur’an-ı Kerim ise bozulmamıştır. İslam dininde dünya ahiret dengesi vardır. İslam diğer şeraitlerdeki ağır yükleri kaldırmıştır. İslam dini son dindir.

İslam Dininin Mahiyeti:

Din; insanın fıtri yönüdür. Din; İnsanın hayattaki can simididir. Din; tanrı kaynaklıdır. Amacı insan ile Allah ilişkisini düzene sokmaktır. Dinin inanç, ibadet ve ahlaki yönü vardır. İman ve ibadet kişinin Allah ile ilişkisini ahlak ise kişinin toplum ile ilişkisini düzene koyar. Ahlak ihsan ve ihlâs kavramları ile ifade edilmiştir. İman marifetullaha, ibadet itaate, ahlak ise muhabbetullaha vesile olur.