Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Cemaatle namaz

CEMAATLE NAMAZ

Cemaatle namazın amacı; birlik ve beraberliği oluşturmaktır. Savaşta bile cemaatle namaz kılınır. Cemaatle namaz tek başına kılınan namazdan yirmiyedi-yirmibeş kat daha fazla sevaptır.

Cemaatle namazın derece sıralaması Cuma-sabah-yatsı-ikindi’dir. ’İlk safın sevabını bilseydiniz aranızda kura çekerdiniz.’’ ‘’Yatsı ve sabah namazının faziletini bilseydiniz emekleyerek de olsa cemaate gelirdiniz.’’ ’’Yatsı namazını cemaatle kılan gece yarısına kadar namaz kılmış sevabını alır. Sabah namazını cemaatle kılan bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap alır.’’

CEMAATLE NAMAZIN HÜKMÜ

“Üç kişi bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle namaz kılmazlarsa şeytan onlara hâkim olur.” ‘’Öyleyse cemaatle namaza katılmak gerekir. Kurt ancak sürüden ayrılan koyunu kapar.’’ ”Cemaate gelmeyenlerin evlerini yakmayı düşündüm.”

Hadisinden yola çıkan Hanbeliler cemaatle namazın farz-ı ayn olduğunu söylemişlerdir. Şafiler farz-ı kifaye olarak kabul eder. Hanefi ve Malikilere göre ise müekked sünnettir.

İki kişiyle cemaat olur. Çocukda olsa caizdir. Peygamberimiz çocuk yaştaki İbn Abbas ile birlikte namaz kılmıştır.

KADINLARIN MESCİDE GİTMELERİ

Mescide gelebilirler fakat evdeki ibadetleri onlar için daha efdaldir. ”Kadınların mescide gitmelerine engel olmayın fakat evleri onlar için daha hayırlıdır.” Namaza gelirken koku sürmeleri yasaklanmıştır. Rivayette kadınların sabah namazına geldikleri belirtilir. Peygamberimiz bayram namazlarına kadınların gelmelerini emretmiştir. Özet olarak kadınlarda cemaate katılabilir.

NAMAZDA SAF DÜZENİ

Muhazat-un Nisa denir. Tek kişi imama uyarsa sağ arka tarafına geçer. Arkasına yada soluna geçip kılması mekruhtur. İmama uyan tek kadın ise arkasında durur. Kadın erkeğin hizasında durursa erkeğin namazı olmaz. Kadının yanındaki birer erkeğin ve tam arkasındaki erkeğin namazı bozulur. Cenaze namazında bu şart yoktur. Muhazat cemaatteki sıralamaya denir. Kabe’de ise Muhazat yoktur.

CEMAATE GİTMEME MAZERETLERİ:

Hastalık: Âlimler, cemaate katılmamayı mâzur gösteren hastalık için, teyemmümü mubah kılacak derecede olması şeklinde bir ölçü getirmişlerdir. Nezle, grip gibi hastalıklara yakalanmış kişilerin bu halde cemaate katılmaları mekruhtur. Soğan ve sarımsak gibi ağzı kokutan ve başkalarını rahatsız eden şeyler yiyen kimselerin mescide gelmelerini Efendimiz(sav) yasaklamıştır.

İlgilenmek durumunda olduğu ve yanından ayrıldığı takdirde durumunun kötüleşebileceğinden endişe ettiği bir hastası bulunan bakıcı da bir mazeretlidir.

Olumsuz hava şartları, abdestin sıkışık olması, faydalı ve gerekli ilimle uğraşma da bir mazerettir.

Bedeni Arızalar: Gözlerin görmemesi, kötürümlük, düşkün ihtiyarlık gibi haller de cemaate gitmemeyi mubah kılar.

Korku: Malına–canına ve namusuna zarar gelme korkusu cemaate gitmemeye mazerettir.

NOT: Namazda kalp huzurunu ve huşuyu bozacak her şey mekruhtur. Yola çıkmak üzere olan cemaate katılmayabilir. Karnı aç olup yemekhazır ise cemaate katılmayabilir.

BİR MESCİDDE CEMAATİN İKİ ÜÇ KEZ OLUŞTURULMASI

Namaza koşarak gidilmez. İçeriye vakarla girilmelidir. Öğle veya cumanın sünnetini kılarken imam hutbeye çıkarsa veya farza başlarsa iki rekâtın sonunda selam verilmelidir.

Kişi farzı tek kılarken cemaat oluştuğunu görürse ilk rekâtın secdesini yapmamışsa selam verip cemaate katılır. Birinci rekâtın secdesini yaptıysa ikinci rekâttan sonra selam verip cemaate katılır.

Camide cemaatle namaz kılınırken o cemaata dâhil olmayıp ikinci bir cemaat kurma bütün ulemânın ittifakıyla caiz değildir