Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Bayram namazları

BAYRAM NAMAZI 

Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere Bayram namazı vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâyedir. Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler’e göre, hutbe hariç, cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir.

Yine hutbe cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Şâfiîler’e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var ki bu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakat camide cemaatle kılınması daha faziletlidir.

Bayram namazında üçer zaid tekbir alınır. Zaid tekbirler vaciptir. Birinci rekatta kıraatten önce ikinci rekatta kıraatten sonra üçer zaid tekbir alınır. Tekbir alınırken Ref ve İrsal yapılır. Tekbirler arasında üç defa subhanellah diyecek kadar beklenilir. Namazdan sonra imam minbere çıkar oturmaksızın imam hutbe okur. Aralarda da tekbirler getirilir.

Bayram namazına giderken yolda da tekbir getirilir. Ramazan bayramında hafi kurban bayramında cehri olarak getirilir. Bayram namazının vakti güneşin doğup kerahet vaktinin çıkmasıyla başlar zevale kadar devam eder. Birinci gün kılınamamış ise ikinci veya üçüncü günde kılınabilir. Birinci rekâta yetişemeyen zait tekbirleri rüküda ellerini kaldırmadan yapar. İkinci rekâta yetişen birinci rekâtın kazasını yaparken tekbirleri sona bırakır.

Teşrik Tekbirleri:

Arefe günü sabah namazından başlar. 4. gün ikindiye kadar devam eder. Ebû Yûsuf ve Muhammed’e göre arefe günü sabahından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek ve seferî mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vâciptir. Cemaatle kılınan namazlarda okunması vaciptir. Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüş budur.

Teşrik günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse teşrik tekbirlerini de kazâ etmek gerekir. Bunun dışında teşrik tekbirleri kazâ edilmez. Teşrik tekbirleri, Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise menduptur.