KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

Arafat Vakfesi

ARAFAT VAKFESİ

Rüknü: Belirli zamanda, belirli yerde bir müddet durmaktır.

Geçerlilik Şartı: 1-Hac için ihramlı olmak, 2-Zilhiccenin 9’u ile 10. Günü fecr-i sadık arası Arafat’ta olmak. 3-Vakfeyi Arafat’ta yapmak.

Arafat Vakfesinin Vacibi:  Arafe günü gün batımına kadar beklemektir.

Arafat Vakfesinin Sünnetleri:

a)Arefe günü sabahı güneş doğduktan sonra Mina’dan Arafat’a hareket etmek.

b)Zeval vaktinden önce Arafat bölgesinde bulunmak.

c)Mümkünse vakfe için gusletmek.

d)Öğle namazı öncesinde Nemîre Mescidi’nde hutbe okunması.

e)Oruçlu olmamak.

f)Vakfe esnasında abdestli ve kıbleye yönelik bulunmak.

g)Mümkün olduğu kadar vakfeyi “Cebelü’r-Rahme” denilen tepenin yakınında yapmak.

h)Öğle vakti olunca öğle ve ikindi namazlarını birleştirerek kılmak(cem‘-i takdîm).

NOT: Ebû Hanîfe’ye göre öğle ile ikindi namazının cem‘-i takdîm ile kılınabilmesi için; Arefe günü hac için ihramlı olarak Arafat’ta bulunmak ve namazı Mescid-i Nemîre’de “cemâat-i kübrâ” ile kılmak gerekir. Aksi halde her namaz kendi vaktinde kılınır. Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed ile Şâfiî, Hanbelî ve Mâlikî mezheplerine göre, Arefe günü hac için ihramlı olanların, öğle ile ikindi namazlarını; ister Nemîre Mescidi’nde ister çadırlarda, ister cemaatle, ister münferit olsun herkesin cem‘-i takdîm ile kılması sünnettir.

Arafat Vakfesinin Yeri: Urane vadisi hariç Arafat’ın her yeridir.

Arafat vakfesinin vakti: Zilhiccenin 9. Arefe günü zeval vaktinden yani güneşin tepe meridyeni üzerine geliş vaktinden bayramın ilk günü “fecr-i sadık” denilen tan yerinin ağarmaya başladığı zamana kadar geçen süredir. Hanbelî’de arefe günü fecri sadıktan kurban bayramının 1. Günü fecr-i sadığa kadardır. Maliki’de gecenin bir cüzünde Arafat’ta bulunmak vakfenin geçerlilik şartıdır. Vakfenin sahih olması için belirtilen süre içinde ister şuurlu, ister şuursuz, ister uykuda, ister uyanık, ister abdestli, ister abdestsiz her ne halde olursa olsun, bir an Arafat sınırları içinde bulunan, hatta oradan geçen kimse vakfeyi yapmış olur.