Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Adalet ve Zabt

ADALET VE ZABT

Adalet:

Kişinin dininde dosdoğru olması, fısk ve günahtan uzak durmaya çalışmasıdır.

Özellikleri; Müslüman Olmak, Akıl baliğ olmak, Akıllı Olmak, Takva sahibi olmak, Murûet sahibi olmak yani güzel ahlak kurallarına ve geleneklerine uygun yaşamak.

Zabt:

İnsanın işittiği herhangi birşeyi uzun zaman geçsede onu unutmaması, dilediği zaman hatırlaması, onu hıfzetme yeteneğine sahip olmasıdır.

Özellikleri; Uyanık olması Rivayeti ezberinden naklediyorsa ezberlemiş olması, Rivayeti kitaptan naklediyorsa korumuş olması, Hadisi mana ile rivayet ediyorsa manayı bozacak durumları iyi bilmesi