Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

Abdest

ABDEST 

Abdest Alma: Ab; Farsçada su anlamındadır. Dest ise el anlamındadır. Abdest kelime anlamı olarak el suyu anlamına gelir.  Abdestin alınışı Kuran-ı Kerim’de Maide suresi 5. Ayetinde anlatılır.Abdest yüce Allah’ın huzuruna çıkarken maddi ve manevi bir hazırlık aşamasıdır.

Abdestin Gerekliliği: Namaz kılmak için, Kabeyi tavaf edebilmek için, tilavet secdesi için, Kur’an’a dokunabilmek için abdestli olmak farzdır. Yatmadan önce, ezan okumadan önce, her vakit için ayrı ayrı abdest alma ise menduptur. Abdestsiz Kur’an okunabilir fakat el sürülmez.

Abdestin Farzları: Elleri ve yüzü yıkamak, kolları dirseklerle birlikte yıkamak, başın 4/1’inin mesh etmek, ayakları topuklarla birlikte yıkamak abdestin farzlarıdır. Niyet etmek şafi mezhebinde farzdır. Tertip yani sıraya riayet etmek Şafi ve Hanbeli mezhebinde farzdır. Muvalat yani abdest alırken ara vermemek Hanbeli ve Maliki mezhebinde farzdır.  Zaruret durumunda sargı varsa su sürülmez.  Boyacılar içinde aynı durum geçerlidir. 

-Hanefi::Yüz, kollar, baş ve ayakların yıkanması

-Hanbelî:: 4+niyet, besmele çekmek, tertip(abdest azalarını belli bir sıraya göre yıkamak), muvalat

-Şafii:: 4+niyet, tertip

-Maliki:: 4+niyet, muvalat (peş peşelik, aralıksız) ve delk (ovalamak).

⇒⇒Abdestin vacipleri: Vacipleri yoktur.

Abdestin Sünnetleri: Niyet etmek, besmele çekmek, elleri üç defa yıkama, ağız ve burun temizliği, misvak, dişleri fırçalama, sakala suyu ulaştırma, elleri hilalleme, başın tamamını mesh etme, boynu mesh etmek, sıraya uyma, sağ uzuvdan başlama, uzuvları üçer defa yıkama, ara vermeme abdestin sünnetleridir.

Abdestin Adabı: Kıbleye dönme, suyu elbiseye sıçratmama, dua okumak, suyu ölçülü kullanmak, abdestin sonunda kelime-i şehadet getirmek, sabun kullanmak, ağız temizliğine dikkat etmek abdestin adabındandır.

Abdesti Bozan Haller: İdrardan sıvı, meni, vedi, mezi, kanın gelmesi, vucuttan çıkan kan ve irinin dağılması, ağız dolusu kusma, bayılma, delirme, sarhoş olma, uyuma (oturarak uyuma bozmaz), namazda sesli olarak gülme, cinsi münasebet, fahiş aşırı dokunma(Cinsel organa dokunma diğer mezheplerde abdesti bozar.), mazeret halinin sona ermesi, diş eti kanaması abdesti bozar. (sivsi sineğin emdiği kan, elma ve ayva yedikten sonraki diş eti kanaması abdesti bozmaz.)

Şâfîler’e göre:

1.İdrar ve dışkı yollarının haricindeki bir yerden çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler abdesti bozmaz.

2.Erkek ve kadının tenlerinin birbirine değmesi ile abdest bozulur.

3.Şâfiîlere göre kusmakla abdest bozulmaz. Yani miktarı ne olursa olsun bozulmaz.

4.Rukulü ve secdeli namazlarda yanındakinin duyacağı kadar gülmekle, namaz bozulur abdest bozulmaz. 

Maliki ve Hanbeliler’e göre:

1.Cinsî münasebet veya kadınla fahiş (aşırı) temas ve dokunma fiilinde, bu temastan cinsel haz duyulması durumunda abdest bozulur. Yoksa cinsel bir haz duymaksızın dokunmak abdesti bozmaz demek olur.

2.Rukulü ve secdeli namazlarda yanındakinin duyacağı kadar gülmekle, namaz bozulur abdest bozulmaz.

3.Maliki’ye göre vucuttan ön ve arkadan çıkan hariç, kan ve benzeri şeylerin çıkması abdesti bozmaz, fakat şüphe abdesti bozar.

Özürlünün Abdesti: Süreklilik arz eden bedeni rahatsızlıklara özür, böyle kimselere de özürlü denir. Burun kanaması, idrarı tutamama, devamlı kusma, yaranın devamlı kanaması, istihaze gibi durumlar özür haline örnektir. Özürlü kimse her namaz vakti için ayrı ayrı abdest alır. Namaz vaktinin çıkmasıyla özürlünün abdesti bozulmuş olur. Kadınlarda da eğer adet hali 10 günü aşarsa kadın özürlü sayılır. Namazını kılar, orucunu tutar. 10 günden sonra gelen kana istihaze kanı denir.

Sahib-i Özür: En az bir namaz vakti süresince devam eden bedenî rahatsızlıklar özür hali sayılır. Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır, bu özür halinin abdesti bozmadığı var sayılarak o vakit içinde aldığı abdestle, onu bozan yeni bir durum meydana gelmedikçe, dilediği kadar namaz kılabilir, Kâbe’yi tavaf edebilir, Mushaf’ı tutabilir. Namaz vaktinin çıkmasıyla özürlü kimsenin abdesti bozulmuş olur.

Nifas=Lohusalık; Doğum sonrası gelen akıntıdır. Hanefî ve Hanbelîler nifasın en uzun süresinin 40, Mâlikî ve Şafiiler’de ise 60 gün olduğu görüşündedir. Bu süreler tamamlanmadan da nifas kanı kesilebilir. O zaman fiilî durum esas alınır ve kanın kesilmesiyle nifas hali dinen sona ermiş sayılır. Hayız ve nifas halinde kadınlara ibadetler konusunda muafiyet tanınır. Namaz kılamaz, oruç tutamaz, Mushaf’ı eline alamaz, Kur’an okuyamaz, mescide giremez, Kâbe’yi tavaf edemez, cinsel ilişkide bulunamaz. Bu sürede terkettiği namazları kazâ etmez, fakat tutamadığı farz ve vâcip oruçları sonradan kazâ eder.

İstihaze: Özür sebebi ile gelen akıntı, kanamadır. Özürlü kimselere tanınan ruhsat ve muafiyetleri kullanarak her bir namaz vakti için ayrı ayrı abdest alıp ibadetlerini eda eder. Alınan bu abdestle o vakit içindeki bütün farz, vâcip ve nâfile, eda ve kazâ namazları kılabilir. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre her bir farz namaz için ayrıca abdest almak gerekir.