KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

9-Sûrelerin İsimleri ve Kur’an’daki Rakamlar

SÛRELERİN İSİMLERİ VE KUR’AN’DAKİ RAKAMLAR

76-Kur’an ne gibi isimlerle isimlendirilmiştir?

&Necm, Asr ve Kevser gibi. Bazı sûreler de isimlerini için­deki mevzularından alırlar.

&Yusuf ve İbrahim gibi. Çeşitli kavim ve kabilelerden söz eden sûreler, bunların isimlerini almıştır.

&Yasin, Tâsîn gibi. Bir kısmı ilk âyette geçen bir kelime­nin ismini alır.

&Benî İsrail, Melâike ve Münafıkûn gibi.

&Mutlaka konulara göre isimlenme şartı da aranmamıştır.

77-Kur’an’da adı geçen hayvanlar hangileridir?

&İnek, at, koyun, keçi, dana, katır, deve, fil, eşek, kurt, maymun, arı, Aslan, balık, köpek, domuz, yılan, karga, çekirge, kurba, örümcek, sinek, sivrisinek, bit ve karınca

78-Kur’an-ı Kerim’de hangi peygamberlerin ismiyle sure bulunmaktadır?

&Yunus, Hud, İbrahim, Lokman, Muhammed, Nuh, Yunus ve Yusuf

79-Kur’an’ı Kerim’de hangi hayvanların isimleriyle sure bulunmaktadır?

&Ankebut (Örümcek), Bakara (İnek), Fiil (Fil), Neml (Karınca) ve Nahl (Arı)

80-Kur’an da zikredilen en büyük rakam kaçtır?

&100 bin rakamı Saffat Sûresi:147. ayet ‘’Biz onu (Yunus’u) yüz bin veya daha çok insana peygamber olarak gönderdik.’’

81-Kur’an-ı Kerimde zikredilen en küçük rakam kaçtır?

&1/10 Sebe:45 ‘’Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Hem bunlar, onlara verdiklerimizin onda birine eremediler. Peygamberlerimi yalanladılar, ama beni inkâr edişin sonu nasıl oldu?

82-Kur’an-ı Kerim’de mukaddes Mekke şehri hangi surelerde geçmektedir?

&Al-i İmran Sures’nin 96. ayetinde “Bekke”, Şûra Sûresi’nin 7. ayetinde “Ümmü’l-Kurâ”, Tin Sûresi’nin 3. ayetinde “Beledü’l-Emin

83-Kur’an-ı Kerim’in kelimelerinin sayısı kaçtır?

&77 bin 439 (ittifak vardır.)

84-Kur’an-ı Kerim’in harf sayısı kaçtır?

&Bu hususta ayrı rivayetler vardır.

&Birincisi 325.345′tir.

&İkincisi; 325.743′tür.

&Üçüncüsü; 323.015’tir.

85-Kur’an’da 114 sure, 30 cüz vardır. Her cüz kaç rubûa ayrılmıştır?

&Dört(4)

86-Kur’an sayfalarına bakarsak, yâni bir okuma bütünlüğü, anlam bütünlüğü olan ayetler tamamlandığı zaman bir işaret bırakılır. İki işaretin arası bir aşır da sayılır. Bu işaret hangisidir?

&AYIN” işareti konulur.

87-Bizim elimizdeki Kur’an-ı Kerim baskılarında kaç rübu’ vardır?

&Yüz yirmi(120)(30×4=120)

88-Her cüzde kaç hizb vardır?

&Kur’an-ı Kerim’in her 5 sayfasına 1 hizb denir Bir cüz 20 sayfa olduğuna göre, 1 cüzde 4 hizb vardır. Hizbler 1 cüzde 1, 2, 3, 4 şeklinde numaralanır Toplam Hizb sayısı 120 dir

89-Kur’an-ı Kerim’in güzel okunması, anlam bütünlüğü içinde okunması bakımından faydalı işaretlerdir. Mim, Tı, Cim, Lam, Kaf ve Gıf gibi çeşitli duraklama işaretleri kullanılmıştır. Bu işaretlere ne denir?

&Hurûfu Secâvendiye

90-Vahyin Mekke müddeti ne kadardır?

&12 yıl, 5 ay, 13 gün

91-Vahyin Medine müddeti ne kadardır?

&9 yıl, 9 ay, 9 gün.

92-Ağırlıklı görüşe göre, Mekke’de inen sure sayısı ne kadardır?

&86

93-Ağırlıklı görüşe göre, Medine’de inen sure sayısı ne kadardır?

&28

94-Mekke’de inen ayet sayısı ne kadardır?

&4.743

95-Medine’de inen ayet sayısı ne kadardır?

&1.493

96-Kur’an-ı Kerim’in kaçta kaçı mekkidir?

&%63,3‘ü Mekki

97-Kur’an-ı Kerim’in kaçta kaçı medenidir?

&%36,7‘si Medeni

98-Kur’an-ı Kerim’in kelime sayısı kaçtır?

&Mekkelilere göre              : 77.437 kelime

&Medinelilere göre            : 77.934 kelime

99-Kur’an-ı Kerim’in harf sayısı kaçtır

&Medinelilere göre            : 334.031 harf

100-Kur’an’da kesik yani mukataa harflerle ile başlayan kaç sure vardır? Ve nelerdir?

&29 sure vardır.

&Tek harfliler: Sâd (Sad) Kâf (Kaf) Nûn (Kalem),

&İki harfliler: Tâ-Sîn. (Neml) Yâ-Sîn (Yasin) Hâ-Mîm (Mü’min, Fussilet, Casiye, Ahkaf, Zuhruf, Duhan) Tâ-Hâ (Taha),

&Üç harfliler: Elif-Lâm-Mîm. (Bakara, Al-i İmran, Ankebut, Rum, Lokman, Secde) Elif-Lâm-Ra. (Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr) Tâ-Sîn-Mîm. (Kasas, Şuara),

&Dört harfliler: Elif-Lâm-Mîm-Sâd. (A’raf) Elif-Lâm-Mîm-Ra. (Ra’d),

&Beş harfliler:Kâf-Hâ-Yâ-Ayn-Sâd. (Meryem) Hâ-Mîm-Ayn-Sîn-Kâf (Şura)

101-Kur’an’da hamd – övgü ile başlayan 14 sure vardır sure vardır. Bunlar nelerdir?

&Elhamdulillah ile başlayanlar: Fatiha, En’am, Kehf, Sebe’ ve Fatır,

&Tebareke ile başlayanlar: Furkan ve Mülk,

&Tesbih ile başlayanlar: İsra, Hadid, Haşr, Saff, Cuma, Teğabun ve A’la.

102-Kur’an’da nida-çağrı ile başlayan kaç sure vardır?

&10 sure vardır.

&Ey insanlar ile başlayanlar: Nisa ve Hac  

&Ey iman edenler ile başlayanlar: Maide, Hucurat ve Mümtahine

&Ey Nebi ile başlayanlar: Ahzab, Talak ve Tahrim  

&Ey bürünüp sarınan ile başlayanlar: Müzzemmil ve Müddessir.

103-Kur’an’da haber cümlesi ile başlayan kaç sure vardır?

&21 sure vardır.

&İsim, fiil veya edatlarla başlatılmıştır. Enfal, Tevbe, Nahl, Enbiya, Mü’minun, Nur, Zümer, Muhammed, Fetih, Kamer, Rahman, Mücadele, Hakka, Mearic, Nuh, Abese, Kadr, Beyyine, Karia, Tekasür ve Kevser.

104-Kur’an’da yemin ile başlayan kaç sure vardır?

&17 sure vardır.

&Vav ile başlayanlar: Saffat, Zariyat, Tur, Necm, Mürselat, Naziat, Buruc, Tarık, Fecr, Şems, Leyl, Duha, Tin, Adiyat ve Asr.

&La Uksimu ile başlayanlar: Kıyame ve Beled.

105-Kur’an’da şart cümlesi ile başlayan kaç sure vardır?

&7 sure vardır. &”İza” ile başlar. Vakıa, Münafikun, Tekvir, İnfitar, İnşikak, Zilzal ve Nasr.

106-Kur’an’da emir cümlesi ile başlayan 6 sure vardır sure vardır. Bunlar nelerdir?

&Kul ile başlayanlar: Cin, Kâfirun, İhlâs, Felak ve Nas.

&İkra ile başlayan: Alak.

107-Kur’an’da soru cümlesi ile başlayan kaç sure vardır?

&6 sure vardır.

&”E” ile başlayanlar: İnşirah, Fil ve Maun.

&Hel ile başlayanlar: İnsan ve Ğaşiye.

&”Amme” ile başlayanlar: Nebe.

108-Kur’an’da dua(dilek) ile başlayan kaç sure vardır?

&3 sure vardır.

&”Veyl” ile başlayanlar: Mutaffifin ve Hümeze.

&”Tebbet” ile başlayan: Leheb.

109-Kur’an’da ta’lil ile başlayan kaç sure vardır?

&1 sure vardır. &Kureyş.