KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-Sebe-i Med

SEBEB-İ MED 

61-Sebeb-i med ne demektir?

&Asli medden fazla uzatmayı gerekli kılan sebeplere denir.  Yani Meddi Tabiiyi, bir elif miktarından daha çok uzatma sebebidir. İki tanedir: Hemze (أ) ve sükûn ( ْ) olmak üzere ikiye ayrılır.

&Hemze:Boğazın en dibindeki hakîkî mahreçten çıkar ve أ şeklinde yazılır.

&Hemze-i Katı’:Yazıda ve okunuşta bulunan dolayısıyla da med sebebi olan hemzedir.

&Hemze-i Vasıl: Vasıl hâlinde okunmayan dolayısıyla da med sebebi de olamayan hemzedir.

&Sükûn: Harekesizlik demektir, alâmeti cezm’dir.

&Sükûn-u Lâzım: Vakıf hâlinde de vasıl hâlinde de değişmeyen mevcut sükûndur. Yani “vakfen ve vaslen sâbit olan sükûn”dur.

&Sükûn-u Ârız: Kelimenin aslında olmayıp vakıf sebebiyle ortaya çıkan vasıl hâlinde ise düşen sükûna denir. Yani bu sükûn “vakfen sâbit vaslen sâkıt olan sükûn”dur. 

62-Hemze ne demektir?

&Şekil itibariyle elife benzeyen ve hareke alan harf hemzedir. Kelime başında uzun hemze (ا), kelime ortası veya sonunda kısa (kırık) hemze (ء) şeklinde yazılır.

Elif harekesiz elife denir. ا, ء

Hemze harekeli elife denir. أَ, إِ

63-Hemze kaç gruba ayrılır?

&Hemze-i Katı’ &Hemze-i Vasıl)

64-Hem yazıda hem de okunuşta bulunan, gerek vasıl gerek vakıf halinde değişmeyen, sabit kalan hemzelere yani hem vasıl hemde vakıf halinde sabit olan hemzelere ne denir?

&Hemze-i katı أَكْبَرُ ,فَأَكْرَمَهُ أنا ، أنت ، إياك , أَأِتخَّذْتمُ

65-Kendileri ile başlandığında okunan, kendilerinden önce harekeli bir harf geldiğinde ise okunmayan hemzelere yani Vakıf halinde sabit olup vasıl halinde düşen hemzelere ne denir?

&Hemze-i vasıl وَابْمِنْ, وَابْنَتٍ, وَامْرَءٍ, وَامْرَأَةٍ , وَاثْنَيْنِ , وَاثْنَتَيْنِ, وَاسْمٍ , وَاسْتٍ

66-Kat’ı hemze ile Vasıl hemzesi arasındaki fark nedir?

&Kat’ı hemzesi mutlaka okunur, Vasıl hemzesi ise okunmaz

68-Harfi liin ile harfi med arasındaki fark nedir?

&Harfi medler de kendi cinsinden hareke alıp kendisinden evvel ki harfin sesini 5 elif mikdarına kadar uzatır. Harfi liin ise kendi cinsinden hareke almayıp ehaffül harekât olan fetha harekesini aldığından ve kendi sesi uzatıldığı için 3 elif mikdarına kadar ses uzatılır.

69-Aslı med ne demektir, Fer-ı med ne demektir, Aralarındaki fark nedir?

&Aslı med 1 elif mikdarı (kasrı med) demek olup vacip hükmündedir. Fer-ı med asli med üzerine zaid olandır ki yani 1 elif üzerine ziyade olan 2 elif 3 elif 4 elif 5 elif mikdarı çekmek caizdir.

70-Meddi muttasıl ve meddi lazım dışında med bablarında meddi vacip hükmü var mıdır?

&Meddi tabii her ne kadar medler mertebelerinde vacip ifadesi yok ise de her med babında bir elif mikdarı yani asli med vaciptir.

71-Sükûn kaça ayrılır?

&Lazım Sükûn                   

&Ârizî Sükûn