Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-Namazın Sünnetleri

NAMAZIN SÜNNETLERİ

97-Aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur?

I.Namazın farzlarından birinin terkedilmesi sebebiyle oluşan eksiklik sehiv secdesiyle giderilemez.

II. Namazın vâciplerinden birinin terk edil-mesi ise sehiv secdesini gerektirir.

III. Namazın sünnetlerinden birinin veya birkaçının terkedilmesi durumunda bir şey yapılmaz.

IV.Farzın tehir edilmesi,vâcibin terk ve tehir edilmesi sehiv secdesini gerektirir.

V.İmam aşikare bir namazda Fâtiha’yı gizliden okuyup sonra bu durumu fark-etse, Fâtiha’yı yeniden okumasına gerek yoktur.

&Hepsi

98-Aşağıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

®İftitah tekbirini alırken ellerin yukarı kaldırılması.

®İftitah tekbirinin hemen ardından el bağlamak (itimat).

®Kıyamda iken ayakların arasını dört parmak kadar açık bulundurmak

®Sübhâneke okumak, namaza Allah’ı bu şekilde överek, senâ ederek başlamak

®Sübhâneke birinci rek‘atta iftitah tekbirinden (tahrîme) hemen sonra okunur.

&Namazın sünnetlerinden olmaları

99-Aşağıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

®Sübhâneke’den sonra Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm demek.

®Fâtiha’dan önce besmele Bimillehirrahmenirrahim çekmesi.

®Sübhâneke’yi ve eûzü besmeleyi gizli okumak, Fâtiha’nın sonunda “âmin” demek.

®Sabah ve öğle namazlarında uzun, ikindi ve yatsı namazlarında orta, akşam namazında kısa sûrelerin okunması.

®Rükûa varırken tekbir almak, yani Allahüekber demek.

&Namazın sünnetlerinden olmaları

 

100-Aşağıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

®Rükûda üç kere “Sübhâne rabbiye’l-azîm” demek.

®Rükûdan doğrulurken “Semiallahü limen hamideh” demek (tesmî‘) ve “Allahümme rabbenâ leke’l-hamd” demek (tahmîd).

®Tek başına namaz kılan kişi, tesmî‘ ve tahmîdi gizli yapar.

®Rükûda dizlerini dik ve arkalarını düz tutmaları, dizlerini elleriyle kavramaları, dizlerini tutarken ellerini açık bulundurmaları

®Rükûda başını aşağı, yukarı eğmeyip doğru tutmak

&Namazın sünnetlerinden olmaları

 

101-Aşağıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

®Rükûdan doğrulup dik durmak (kavme). Buna vacip de denilmektedir.

®Bayram tekbirlerinin arasında elleri yana salıvermek (irsâl).

®Secdeye varırken yere önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra yüzünü koymak ve kalkışta bu sırasının tersini yapmak;

®Secdeye varırken ve secdeden kalkarken “Allahüekber” demek.

®İki secde arasında celse yapmak, yani kısa bir ara oturuşu yapmak. Buna vacip de denilmektedir.

&Namazın sünnetlerinden olmaları

 

102-Aşağıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

®Secdelerde başını iki eli arasında koymak ve parmaklar bitişik ve el ayası yere yapışık olmak.

®Secdelerde üçer defa “Sübhâne rabbi-ye’l-a‘lâ” demek.

®Erkeklerin, secdede iken karnı uyluklardan, dirsekleri yanlarından ve kolları yerden uzak tutması

®Secde arası oturuşta (celse) ellerini uylukları üzerine koymak

®Erkekler sol ayaklarını yere yayıp üzerine oturur ve sağ ayaklarını parmaklar kıbleye gelecek şekilde dikerler.

&Namazın sünnetlerinden olmaları

 

®Tahiyyât’ın teşehhüdünde “lâ ilâhe” derken sağ elinin şahadet parmağını yukarı kaldırıp “illallâh” derken indirmek.

®Rek‘atı ikiden ziyade olan farzların ilk iki rek‘atının dışında Fâtiha okumak.

®Son oturuşta, Tahiyyât’tan sonra salâvat okumak. Bu, namazın müekked sünnetlerindendir.

®Salâvattan sonra dua etmek

®Selâm verirken başı önce sağa sonra sola çevirmek

103-Yukarıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

&Namazın sünnetlerinden olmaları

 

®Her iki tarafa selâm verirken “es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâh” demek.

®Tahiyyât’ı gizli okumak

®Birinci rek‘attan sonra imama yetişen muktedînin, imamın ikinci selâmını beklemesi de sünnettir.

104-Yukarıdaki maddelerin ortak özelliği nedir?

&Namazın sünnetlerinden olmaları