Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-Müzik

MÜZİK

168-‘’Musikiyi birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gele icra” olarak tanımlayan kimdir?

&Pisagor

169-İslam aleminde ilk musiki nazariyesini yazan kimdir?

&Yunus el Katib

170-Beytülhikme kim tarafından ve kaç yılında yaptırılmıştır?

&830’da halife MEMUN tarafından

171-Musiki teorisi üzerinde çalışan ilk İslam filozofu kimdir?

&Yakub bin İshak Kindi

175-Batı ve İslam dünyasında musiki teorisi ve felsefesi hakkında yazılmış en sistemli eserlerden biri olan ‘’El Musikal Kebir’’ adlı eser kime aittir?

&Farabi

172-İlk Müslüman müzikolog kimdir?

&El-Kindi’dir.

173-Kanun adlı saz ilk defa kim tarafından bulundu?

&Farabi

174-Kindi’den sonra çalışmaları günümüze ulaşan İslam filozofu kimdir?

&Farabi

176-Türklerin musiki aletleriyle icra ettikleri terennümlere ne ad verilir?

&Gök veya Kök

177-Şiirle beste yapma hangi halife devrinden itibaren başlanmıştır?

&HZ. Ömer devrinden itibaren

178-Hz. Peygamber efendimizin “Sana Davud’a verilen mizmarlardan biri verilmiş” buyurdukları sahabe kimdir?

&Ebu Musa el Eşari

179-Güzel ses Kuran’ın metninin öne geçmeye başlayınca hangi ilimler ortaya çıkmıştır?

&Tecvit ve kıraat ilimleri

180-Dini musiki kaç bölümde incelenmiştir?

&Cami musikisi

&Tekke(tasavvuf) musikisi

181-Cami musikisinin icracıları kimlerdir?

&İmam ve müezzin

182-İmam ve müezzinlerin birbirini takip eden okumalarda dikkat etmeleri gereken şeyler nelerdir?

&Aynı makamları veya birbirine uyuşan makamları ve dizileri kullanmaya özen göstermeleri

183-Bütün müezzinlerin katılımıyla icra edilen müezzinlik faaliyetine ne denir?

&Cumhur müezzinliği

184-Ramazan ayında ve mübarek gecelerde sabaha doğru müezzinler tarafından okunan;‘’ ve sübhane l melikül Mevla veya sübhanel melikül ala’’ sözleriyle başlayan eserlere ne denmiştir?

&Tesbih ilahisi

185-Tekke musikisi formları nelerdir?

&Mevlevi ayini, durak, şuğul ve nefes

186-Her birine selam adı verilen 4 bölümden oluşur Mevlevi ayini. Ayini icra edenlere mutrip. Ayin okuyanlara ayinhan denir bunları yönetenlere ne denir?

&Kudümzenbaşı

187-Na’t ı Mevlana olarak bilinen kimdir?

&Mustafa ıtri efendi

188-Sabah selasını kim bestelemiştir?

&Eserin bestekarı Itri’dir görüşü yaygın ise de Hatib Zakiri Hasan Efendi’nin bestelediğini söyleyenlerde ardır.

189-Cuma ve bayram salasını kim bestelemiştir?

&Bayati makamındaki eserin bestekârı Hatib Zakiri Hasan Efendi’dir.

191-Cenaze namazından sonra okunan salasını hangi makamda söylenilir ve kim bestelemiştir?

&Hüseyni makamındaki bu eser Hatib Zakiri Hasan Efendi tarafından bestelenmiştir.

190-Minarelerde okunan cenaze salası nedir ve ne zaman başlamıştır?

&Belli bir vakti olmayan cenaze namazının kılınacağını haber verir. İlk defa mısırda fatimiler zamanında başlamıştır.

192-Salat ı Ümmiye nedir ve kim bestelemiştir?

&Hz. Peygamber(sav)’e aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadelerinden ibarettir. Sagah makamındadır. Itri tarafından bestelendiği öngörülse de Suphi Ezgi, Hatib Zakiri Hasan Efendi’ye ait olduğunu söyler.

193-İlk mevlid ne zaman başladı?

&Mısır’da Fatimiler devrinde Muiz Lidinillah döneminde başlar. İslam edebiyatının ilk mevlid kitabı:Et Tenvir Fi Mevlidi’s-Siraci’l Münir yazarı;İbn Dihye’di

194-Osmanlıda ilk resmi mevlid merasimleri hangi padişah zamanında yapıldı?

&Sultan III MURAD zamanında başlar.

195-Vesiletü’n-Necat (kurtuluş yolu) kime aittir?

&Süleyman çelebi

196-Osmanlı Mevlidin bestekarı kimdir?

&Bursa’lı Sekban adı Musikinaş.

197-Miraciye bestekarı kimdir?

&Osman dede