KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

9-Müheyyemun, Sâbihat, Fârikat, Zâriyat, Âsifat, Hâmilât , Nâşirat, Harut, Marut, Saffun, Haffun, Müdebbirât

MÜDEBBİRÂT MELEKLERİ

69-Bunlar kâinatı idare eden, düzenini, nizam ve intizamını te’min eden İlâhî Kanunları tatbik ile vazifeli meleklerdir ålemde, Allah’ın irâde ve kudretinin tecellilerine nezaretçi ve seyirci durumundadırlar Bahsedilen ifade hangi meleklere aittir?

&Müdebbirât Melekleri

SAFFUN VE HAFFUN MELEKLERİ

77-Arş’ı tavaf etmek için etrafında dönerler ve günde iki defa hamele-i arş meleklerine selam verirler. Bu melekler hangi meleklerdir?

&Saffun ve Haffun melekleri

HARUT VE MARUT

82-Kuran’da, Bakara Suresi’nde gecen, Babil’de şeytanlara (ya da şeytani insanlara) bazı gizli ilimleri öğreten -ki bu ilimler şeytaniler tarafından sihir olarak kullanılmıştır- iki meleğin adları nelerdir ve bunlar günahkâr mıdır?

& (Kur’an-ı kerimde iki melek denmesi, cinlerin, meleklerin içinde olmasından dolayı idi. Hârut ile Mârût cin taifesinden idi. Melekler günah işlemez.)

NÂŞİRAT MELEKLERİ

83-Nâşirat meleklerinin görevleri nelerdir?

&Yayıcılardır. Bulutları yaymak, ilahi hakikatları açmak, Ahrette kitapları ve sahifeleri dağıtmak bunlara aittir.

HÂMİLÂT MELEKLERİ

84-Hamilat melekleri kimlerdir ne yaparlar?

&Hamilar taşıyan kuvvetlere denir. İnsanların taşıdıkları, hayvanların yüklendikleri, bulutların üstlendiği yağmurlar, bilginlerin hafızaları, hamilelerin döl yataklarında taşıdıkları varlıklar bu meleklerin alakasıyla ilgilidir.

ÂSİFAT MELEKLERİ 

85-Asiyat meleklerinin görevleri nelerdir?

&Çetin ve sert şeye denir. Her maniyi deviren, kâinata azabları getiren, kıyametleri koparan sert ve şiddetli meleklerdir.

ZÂRİYAT MELEKLERİ

86-Zariyat meleklerinin görevleri nelerdir?

&Kıran, savuran, ufalayan, tozutan her türlü kuvvetlere denir. Rüzgârları sürmek, volkanları püskürtmek; barut, dinamit ve atom gibi insanları ve yurtları göçürmek, dağıtmak, zelzelelerle boralar, fırtınalar hep bu meleklerin görevidir.

FÂRİKAT MELEKLERİ

87-Farikat meleklerinin görevleri nelerdir?

&Ayırıcı  şeylere denir. Ahrette  suçluları

suçsuzlardan, canları tenlerden, hakkı batıldan ayıran meleklerdir. 

SÂBİHAT MELEKLERİ

88-Sabihat meleklerinin görevleri nelerdir?

&Yüzücülere denir. Havada karada suda yüzen veya göklerde yıldızları yüzdüren meleklerdir. 

MÜHEYYEMUN MELEKLERİ

89-Müheyyemun meleklerinin görevleri nelerdir?

&Cemalüllah’a karşı âşık olarak kendilerinden geçen ve dalgın vaziyette olan meleklerdir.