Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-İ’caz-ül Kur’an

İ’CAZ-ÜL KUR’AN 

81-‘’İ’cazül Kur’an’’ ne demektir?

Kur’an’ın dil bakımından üstünlüğü demektir. Kur’ân’ın özlü oluşu, kelime ve cümlelerinin derin ve eşsiz anlamlar taşıması demektir. I’caz, zaâ’f manasına gelen a’cz kökünden türemiştir. Kur’an’ın benzerinin yapılamaması demektir. 

82-‘’Kur’an’ın benzeri rahatlıkla ortaya konabilirdi; ancak Allah buna engel olmuştur.’’ görüşüne ne denir?

&İ’cazda sarfe teorisi

83-Kur’an’ın i’cazı denilince ne anlaşılması gerekir?

Belağatça erişilmesi zor ve imkânsız olan mucizevî üslubu anlaşılır.

84-İ’cazda sarfe teorisi kime isnad edilir?

&İmam İbrahim Nazzam 

85-Kur’an’ın i’caz yönleri nelerdir?

&Dil ve nazım yönüyle i’caz           

&Gaybi i’caz

&Medeniyet inşası yönüyle i’caz.  

&İlmi i’caz 

86-Kur’an’daki mecazlarla ilgili tefsir yazan kimdir?

&Ebû Ubeyde

87-Kur’an’ın edebi bir mucize olduğunun delili nedir?

&Belağat ve ahenk bakımından i’caz oluşu