KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

9-İbn Miskeveyh ve Bruni

İBN MİSKEVEYH

67-Tecaribül Ümem kimin eseridir?

&İbn Miskeveyh

68-Ahlak felsefesinde öncü olan düşünür kimdir?

&İbni Miskeveyh

69-İslam düşünce geleneğinin tarih düşüncesinin önemli ikinci ismi kimdir?

&İbn Miskeveyh 

BİRUNİ

70-Sanskritçe dilinden çevrilen, Tercümentü Kitab-ı Batencel kimin eseridir?

&Biruni

71-Biruni’nin istifade ettiği düşünür kimdir?

&Ebu Bekir er-Razi ve Farabi

72-Filozof olmak kolay değildir. Bunlardan biride Biruni’dir. Biruni hangi dilleri bilmektedir?

&Jarizmce, Soğdca, Arapça, Farsça, Grekçe, İbranice, Süryanice ve Sanskritçe

73-İslam tarih düşüncesinin önemli isimleri arasında saymamız gereken ilk kişi kimdir?

&Ebu’r-Reyhan Muhammed bin Ahmed el Biruni’dir.

IBN HAZM

81-‘Kıyas’ yoluyla dini metinlerle kültürel gelenekleri ortak bir rasyonel düşünme konusu haline getiren Maliki, Hanefi ve Şafi gibi fıkıh mezheplere tepki gösteren kimdir?

&Ibn Hazm