Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-Hz. Muhammed(s.a.v)’in Diğer Peygamberlerden Farkı

MUHAMMED(S.A.V)’İN DİĞER PEYGAMBERLERDEN FARKI 

36-Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer peygamberlerden ayrılan özellikleri nelerdir?

&Peygamberlerin sonuncusudur

&İnsanların ve cinlerin peygamberidir

&Getirdiği şeriatın kıyamete kadar geçerli olması

37-Kur’ân-ı Kerîm’de de bildirildiği gibi, peygamberlik Hz. Muhammed ‘’peygamberlerin sonuncusu’’ ile son bulmuştur. Bu durum ne olarak ifade edilir?

&Hâtemü’n Nebiyyîn veya Hâtemü’l Enbiya

38-Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün, azimli, sebatlı ve büyük olan peygamberlere Ulul-Azm(karar sahibi) denir. İsimleri Ahzab suresinin 7. ve Şura suresinin 13. ayetlerinde geçmiştir. Ulu’l-Azim Peygamberler hangileridir?

&Hz. Nuh(a.s.)    

&Hz. Ibrahim(a.s.)  

&Hz. Musa (a.s.) 

&Hz. Isa (a.s.)   

&Hz. Muhammed(s.a.v.) 

39-Kur’an’da 34 sırede 136 kere geçmekle adı en fazla geçen Ulu’l-Azim peygamberi kimdir?

&Hz. Musa

40-Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç tanedir?

&28 tane olup 3 tanesinin veli mi yoksa peygamber mi olduğu hususunda ihtilaf vardır.