Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-Çevre Ahlakı

ÇEVRE AHLAKI

78-Çevre ahlakının ele aldığı konularla ilgili yaklaşık kaç ayet vardır?

&500

79-Yararlılık (menfaat) kuramı ne demektir?

&İnsanın yarar ve zararıdır. Bu kuram büyük ölçüde insan merkezi (antropo-sentrik) denilebilecek bir kuramdır. 2 temel ilkesi nimet ve ayettir. Nimet ilkesi ve Ayet ilkesi

80-Nimet ilkesi ne demektir?

&Çevre nimettir. Çevremizdeki varlıklar bizim için birer nimet ihtiyaçlarımızı karşılamaya ve kendilerinden istifade etmemize yönelik birer kaynaktır. Yerdeki gökteki bu nimetlerin sadece insanlar için değil, bütün canlılar içindir. En önemli nimetlerin başında su gelir. Kirletme ve israf etme gibi.

81-Ayet ilkesi ne demektir?

&Çevre ayettir. Ayet ilkesi her şeyden önce insanları çevreyi gözlemleyip düşünmeye (taakkul) ve bu derin düşünceden değerli ve doğru dersler çıkarmaya (tefekkür) çağırmaktadır. Düşün ve ders al gibi.

82-Sorumluluk (mesuliyet) kuramı nedir?

&Çevremizdeki varlıklara bizim faydamıza olup olmamaları açısından ziyade onların hakları ve bizim de onlara karşı ödevlerimiz görevlerimiz yükümlülük ve sorumluluklarımız açısından bakmayı esas alır. 2 temel ilkesi emanet ve hilafettir.

83-Emanet ilkesi ne demektir?

&Çevre bize emanettir. Çevre insana emanettir; yani insan çevrenin asıl sahibi değildir, onu sadece emaneten kullanmaktadır. Özellikle ona zarar vermemek asıl sorumluluktur. Hıyanet etme ve koru gibi.

84-Hilafet ilkesi ne demektir?

&Biz yeryüzünün halifeleriyiz. Hilafet ilkesinin gerektirdiği en önemli sorumluluklardan birincisi çevreyi imar etme ve geliştirme, ikincisi de çevreyle olan imtihanımızı denenmemizi sınanmamızı kazanmaktır. İmar et ve imtihanı kazan gibi.

85-Erdemlilik (fazilet) kuramı ne anlama gelir?

&Herhangi bir şeye yada çevreye gönüllülük ve erdemlilik açısından bakmaktır. 2 temel ilkesi vardır. Bunlar; merhamet ve muhabbettir.

86-Merhamet ilkesi nedir?

&Çevreyle ve özellikle de çevremizdeki canlılarla ilişkimizde riayet etmemiz gereken en önemli erdemlerden biri merhamettir. Merhamet salim olmamak zulüm etmemek merhametsiz olmamaktır. Zalim olma ve merhametli ol gibi.

87-Muhabbet ilkesi nedir?

&Muhabbet tüm varlığı kapsar. Muhabbet veya sevgi birçok erdemsizliğin önleyen birçok erdemi de kapsayan ve gerektiren en yüksek erden ya da en yüksek erdemlerden biridir. Gerçek sevgi sevilene karşı yapılabilecek bütün kötülükleri de önler. Sevgi ile ilgili bu hususlar çevre sevgisi içinde geçerlidir. Sevgi canlı cansız tüm varlığı kapsar. Sev ve iyilik et gibi.

89-Bilgelik (hikmet) kuramı ne demektir?

&Bilgelik erdemli davranışlarında da ötesinde bir derinlik, sıradan insanlar bir yana, sorumluluğunu yerine getiren erdemli insanların bile kavrayış gücünü aşan biçimde, varlıklar, olaylar ve olguların arka planına vukufiyet ve bunun gerektirdiği gibi davranabilme, ama aynı zamanda bilgisinin sınırı konusundan sıradan insandan bile daha mütevazi olabilme gibi üstün niteliklerin ortak adıdır.2 temel ilkesi vardır. Bunlar; ubudiyet ve kutsiyettir.

90-Ubudiyet ilkesi ne anlama gelir?

&Her varlık abiddir. Ubudiyet ilkesi canlı cansız bütün varlıkları abid olarak görmek gerektiğini çağrıştıran bir ilkedir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de defalarca çevredeki bütün varlıkların Allah’ı tesbih ettiği ve O’na secde ettiği gibi hususlar açıkça belirtilmektedir. Abid olarak gör ve takvada yarış gibi.

91-Kutsiyet ilkesi ne anlama gelir?

&Her varlık kutsaldır. Kutsiyet ilkesi doğadaki tüm varlıkların abid olmalarının da ötesinde kutsal bir değer taşıdıklarının kabulü anlamına gelir. Her yerin Allah’ın olması ve Allah’ın nurunu yansıtması her yere kutsalın yansıması ve ondan bir şeylerin taşıyıcısı olarak bakmanın mümkün meşru ve hatta makbul olduğunu göstermektedir. Bu da İslam çevre etiğinin en üst düzey ilkesidir. Mescit bil ve kutsal say gibi.