Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

9-Abdesti Bozan Haller

ABDESTİ BOZAN HALLER 

58-Abdesti bozan haller nelerdir?

&İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan, sıvı veya maddenin çıkması, yellenmek bozar.

&Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir maddenin çıkması bozar

&Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar.

&Ağız dolusu kusmak. Kusulan şey ister yemek, ister safra veya kan olsun, abdest bozulur.

&Bayılma, delirme, sarhoş olma, uyuma gibi şuurun kontrolüne engel olan durumlar bozar

&Uyku dışındaki şuur kaybına yol açan durumların süresi ve o esnada kişinin konumu ne olursa olsun abdest bozulur.

&Yatarak derin uykuya dalma abdesti bozar

&Namazda yakındaki şahısların duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek bozar

&Hanefîler’e göre rükûlu ve secdeli namazda sesli gülme abdesti de bozar.

&Cinsî münasebet veya fâhiş (aşırı) temas ve dokunma bozar

&Mazeret halinin sona ermesi bozar

&Su bulamadığı için teyemmüm eden kimse suyu bulunca, mest üzerine mesh yapan kimsenin mesh süresi dolunca bozar

&Özürlü kimse için de namaz vakti çıkınca abdesti bozulmuş olur.

&Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre bir kimsenin kendi cinsel organına temas da abdesti bozar.

59-‘’Bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse de abdestinin bozulup bozulmadığında tereddüt etse, Mâlikîler’e göre bozulmuş olur, Bir kimse abdest aldığını kesin olarak bilse de abdestinin bozulup bozulmadığında tereddüt etse Maliki hariç üç mezhebe göre bu durumda abdest bozulmuş sayılmaz.’’Bu parağrafta anlatılan dinen doğru mudur?

&Bu parağraf doğru 

60-Hanefîler’e göre erkekle kadının tenlerinin birbirine değmesi ile abdest bozulmasa da çıplak olarak veya arada bedenlerin sıcaklığının hissedilmesini engelleyecek bir giysi bulunmaksızın erkek ve kadının aşırı derecede şehevî teması, oynaşma ve kucaklaşması abdesti bozar. Hanefî fakihlerinin çoğunluğu temasın aşırılığında erkeğin cinsel organının sertleşmesini ölçü alırken, İmam Muhammed mezi gibi bir yaşlık çıkmadıkça abdestin bozulmayacağı görüşündedir. Şâfiîler’e göre erkek ve kadının tenlerinin birbirine değmesi, Mâlikî ve Hanbelîler’e göre ise temastan cinsel haz duyulması halinde abdest bozulur. ’’Bu parağrafta anlatılan dinen doğru mudur?

&Bu parağraf doğru

61-Başın dörtte birini meshetmek yeterli ise de iki elle başın tamamının meshedilmesi – sağlık bakımından endişe verici bir durum yoksa – dini hükmü nedir?

&Sünnet     

62-Abdest alınan sudan bir miktar içmek ve Kadr sûresini okumak dinen abdestin nesidir?

&Adab