Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

85-Kur’anı Anlamada Kullanılan Lafızlar

KUR’ANI ANLAMADA KULLANILAN LAFIZLAR

548-Konulduğu manada kullanılıp kullanılmaması bakımından lafızlar dört çeşittir. Bunlar nelerdir?

&Hakikat, Mecaz, Sarih ve Kinaye

549-Açık ifadelerin sıralaması en açık ve kesin olandan daha az açık olana doğru nasıl yapılır?

&Muhkem, Müfesser, Nass ve Zahir

550-Muhkem ayetlerin özellikleri nelerdir?

&Belirli veya kapalı olsun delili açık olan husustur. Tek bir yoruma elverişli olan ayetlerdir. Açıklamaya ihtiyaç duymayan lafızdır.

551-Kapalı ifadelerin sıralanması daha az kapalıdan daha çok kapalıya doğru nasıl yapılır?

&Hafi, Müşkil, Mücmel, Müteşabih

552-Müteşabih ayetlerin özellikleri nelerdir?

&Açıklamanya ihtiyaç duyan lafızdır. Manasını anlamak için üzerinde çok düşünmek gerekir. Birden fazla yoruma elverişli olan ayetlerdir. Bu ayetlerin konusu; insanın bilemeyeceği alanlardır.

553-Müteşabih ayetlerin incelenmesi nasıl olur?

&Mutlak müteşabihleri ancak Allah bilir. Kıyamet gibi insanın sebeplere sarılarak manasını bilebileceği izafi müteşabih-lerdir. Mesela garip lafızlardan muğlak hükümler böyledir. Bilgisi sadece ilimde derinlik kazanmış bazı kimselere tahsis edilmiş müteşabihlerdir.

554-Muhkem ve müteşâbih lafızlarının birlikte geçtiği ayet hangi surede bulunmaktadır?

&Al-i imran suresi 7. ayet ‘’Sana Kitap’ı indiren O’dur. Onda Kitap’ın temeli olan kesin anlamlı ayetler vardır, diğerleri de çeşitli anlamlıdırlar. Kalblerinde eğrilik olan kimseler, fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumlamak için onların çeşitli anlamlı olanlarına uyarlar. Oysa onların yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar: “Ona inandık, hepsi Rabbimiz’in katındandır” derler. Bunu ancak akıl sahipleri düşünür’’

555-Allahın müteşabih sıfatları bilinir gibi görünse de bu sıfatların Allaha isnadı beşer açısından imkânsızdır. Bu durumda yapılması gereken şey bu sıfatların delaletlerini Allaha havale etmektir. Müteşabih sıfatlara bu açıdan yaklaşan kesim hangisidir?

&Selef mezhebi

556-Selef mezhebi düşüncesine sahip olanlar kimlerdir?

&Evzai, Süfyani Sevri, Malik bin Enes ve İmam Şafii

557-Manaları sadece Allah tarafından bilinenler hariç müteşabihleri belli usul ve kurallar çerçevesinde te’vil edilebileceğini kabul eden görüş hangisidir?

&Halefiler(Selefiden sonrakiler)

558-Kur’an’da çelişki vehmini ortadan kaldıran kurallar nelerdir?

&Hüküm hususunda medeni olanlar Mekki olanlara tercih edilir.

&Hükümden biri Mekkelilerin duruma ait olursa, Medinelilerin ahvali tercih edilir.

&Hükümden birinin zahir manası müstakil bir hükme diğer ayetin ise sadece lafzı bunu iktiza ederse müstakil hüküm ifade eden ayet tercih olunur.

&Ayetten her biri zahirde bir hükme işaret ettikleri halde ayetlerden biri umum diğeri tahsis olarak hükme işaret ediyorsa bu durumda tahsis içeren ayet tercih edilir.

559-Ayetler arasında çelişki vehminin doğmasının nedenleri nelerdir?

&Ortaya çıkan hüküm çeşitli şekillerde görüldüğü için çelişki vehminin uyarılması, Konu farklılığı, Fiilin farklı yönlerine işaret edilmesiyle ortaya çıkan çelişki vehmi hakikat ve mecaz ayrımına dikkat edilmemesinden kaynaklanan çelişki vehmi, Çeşitli vecihlerle oluşan farklılıklardan kaynaklanan çelişki vehmi