Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

84-Kur’an-ı Kerim’i Anlama Yöntemleri

KUR’AN-I KERİM’İ ANLAMA YÖNTEMLERİ

539-Kur’an’ı anlama yöntemleri nelerdir?

&Kur’an’ın açıklanması    

&Kur’an’ın yorumlanması

540-Kur’an’ı anlama yöntemlerinden biri olan ‘’Kur’an’ın açıklanması’’ ne demektir?

&Kur’an’ın dil bilimsel ve metinsel analizi

&Tarih bilgisi ve Kur’an’ın tarihi bağlamı(Tarihi kaynaklar-Hadis eserleri)

541-Kur’an’ı anlama yöntemlerinden biri olan ‘‘Kur’an’ın yorumlanması’’ ne demektir?

&Kur’an’ın yorumlanmasında öznellik sorunu

&Kur’ani değerlerin günümüze taşınması

542-Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin doğuşunu hazırlayan sebeplerin başında ne gelir?

&Müslüman entellektüellerin batı dünyasındaki gelişmelerden etkilenmiş olmaları.

543-Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişler dendiğinde hangi bölgelerde yeni gelişmeler olmuştur?

&Hindistan, Malezya, Endonezya, Mısır, Fas, Suudi Arabistan, Avrupa ve Amerika

544-Kur’an’ı anlama ve yorumlamada yeni yönelişlerin dikkat çekici en önemli özelliği nedir?

&Öze dönüş söylemi ile Kur’an’a dönüşü savunmalarıdır.

545-Yeni yöneliş sahiplerince yazılan tefsirler Kur’an’ı nasıl yorumlamıştır?

&Önemli bir kısmı Kur’an’ın ezeli kelam olduğu düşüncesini reddederek tarihselci bir bakış açısıyla yorumlamıştır. Bazı tefsirlerde rasyonalist bir bakış açısıyla yorumlanmıştır.

546-Kur’an’a getirilen yorumların farklı oluşunun sebebi nelerdir?

&Yorumcuların farklı olması

&Yorumcuların öznelliklerinin kaçınılmaz olarak farklı şekillerde oluşmuş olmasıdır

547-Müfessirlerin bir fikir birliğine ulaşmalarını sağlayan etmenler nelerdir?

&Yorumcuların her biri aynı kaynak üzerine çalışmaktadırlar.

&Yorumcular aynı tarihsel şartları paylaşmaktadırlar.

&Toplumsal bir gereklilik olması dolayısıyladır.