Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

82-3-Tefsir İlminde Hermenötik

3-TEFSİR İLMİNDE HERMENÖTİK

519-Hermenötiğin temel itibarıyla kaç manası vardır?

&Temeli itibarıyla hermenötiğin; söylemek, izah etmek, tercüme etmek, anlamlarından oluşan üç manası vardır.

520-Eski çağda hermeneutiğin tanımı nedir?

&Söylemek, duyurmak, açıklamak, bir dilden başka bir dile tercüme etmek

521-Mitodolojiye göre hermeneutiğin anlamı nasıl şekillenmiştir?

&Tanrıların habercisi olan Hermes, tanrıların mesajlarını ölümlülere açıklayarak bildirir. Başka bir “dünya”ya ait olan bir anlamı, o an içinde yaşanılan dünyaya aktarma etkinliği olmuştur. Böylece hermeneutik kavram oluşmuştur.

522-Hermeneutik(yorumbilim) kelimesinin kökeni neye dayanır?

&Yunan düşüncesine dayanır. Yunan mitolojisinde tanrıların mesajlarını insanlara Hermes iletir ilettiği bu mesajlara kendi yorumunu da katardı. Bu sebeple yorumbilimi anlamındaki hermenötiğin köken itibarıyla bu kelimeden geldiği kabul edilir.

523-Hermenötiğin sistematik hale gelmesi ne ile olmuştur?

&Batıdaki aydınlanma düşüncesine karşı geliştirilen romantik hermenötik ile olmuştur.

524-Teolojik hermenötik Kur’an için uygulanabilir mi?

&Uygulanabilecek alanlar olsa da Kitab-ı Mukaddes üzerinde icra edilen bu tür edebi kritikler Kur’an için asla söz konusu olmayacaktır. Kur’an’da ilahi bir mesaj bulunduğu ve bu mesajın bir yorum aracılığı ile elde edilebileceği doğrudur. Ancak Kur’an bunu tahrife uğramamış metni üzerinden sunar. Metni aşan hiçbir yorumu kabul etmez.

525-İslam düşüncesinde hermenutiği bir “kavram” olarak kullanan isimler kimlerdir?

&Fazlur Rahman  &Nasr Hamid Ebu Zeyd  &Hasan Hanefi

526-Fazlur Rahman’ın Kur’an hermeneu-tiği zemini olarak vahiy anlayışı nedir?

&Kur’an’ın lâfzen ve manen Allah’a ait olduğunu söylemekle birlikte, vahyi bir tarafıyla “ öteden” gelen, diğer tarafıyla peygamberin “içinde” oluşan bir şey diyerek Kur’an ‘ın çifte tabiat ürünü olduğu fikrine götürür.

527-Fazlur Rahman’ın tefsir geleneğine bakış açısı nedir?

&Eleştirmiştir

528-Fazlur Rahmana göre yorum yöntemi nasıl olmalıdır?

&Kur’an’ın mesajını ilgilenir. Bu yorumlama süreci ikili bir hareketi içermekte. Önce zamanımızdan Kur’an’ın indirildiği zamana gitmeli, sonra tekrar oradan kendi zamanımıza dönmeliyiz.

529-Fazlur Rahman’ın 2. hareketi nedir?

&(Genelden özele) genel görüşten kendi zamanımızda formüle edilerek uygulanması gereken duruma yöneliktir.

530-Fazlur Rahman’ın önerdiği yorum bilim metodundaki ilk hareket neyi içerir?

& (Özelden genele) Kur’an’ın bazı ayetlerinden onun genel ilkelerinin ortaya çıkarılıp sistemleştirilmesine yöneliktir.

531-Fazlur Rahman’ın asıl üzereinde durduğu konu nedir?

&Değerlerin anlamı ve yorumudur. Ona göre değerler “orada” olan değil ihtiyaç halinde “çıkartılan” bir şeydir.

532-Fazlur Rahman’ın hermeneutiğe katkısı ne olmuştur?

&Sadece fikirlerini sunmakla kalmamış Gadamer-Betti tartışmasında kendini Beti’nin yanında bir yere yerleştirerek tartışmalara katılmıştır.

533-Kur’an hermeneutiği hangi dönemde başlamıştır?

&Modern dönemde başlamıştır. Temel çıkış noktası metin anlayışı açısından gelenekle kendileri arasına bir mesafe koymayı amaçlamaktadırlar.

534-Modern dönemde hermeneutik metot nasıl uygulanmıştır?

&İki nokyanın ele alınmasıyla olmuştur. İlki metnin yapısını oluşturan “vahiy” kavramının yeniden değerlendirilmesi; ikincisi ise metnin oluşumunda “peygamberin” katkısının ön plana çıkarılmasıdır.

535-Fazlur Rahman’ın Beti’nin hermeneu-tiğine katkısı nasıl olmuştur?

&Bettinin fikirleri gerçek bir bütün olarak anlayabilmek için, onları çıktıkları “kaynak zihinde” incelemek istemesine rağmen Fazlur Rahman’ın fikirlerin görünürde izleyemediğimiz bağlamını, sadece zihinsel değil, aynı zamanda çevresel olarak görmesidir.

536-Temelde hermeneutik hakkında ne söyleyebiliriz?

&İnsan tarafından üretilen ürünlerin anlaşılmasına ve yorumlanmasına yönelik bir gayrettir.

537-Hermeneutik kavramı ilk defa kiminle ortaya çıkar?

&Platon

538-Hermeneutik metot şayet dini metinlerde uygulanacaksa uygulanabileceği en doğru yer neresidir?

&İlahi kelam olan Kur’an değil, bir insan türü olan tefsirlerdir.