Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

81-Dua Ve Tevbe

DUA VE TEVBE 

559-Dua ne demektir?

&Kelime anlamı istemektir. Allah’a yalvarmak, yakarmak, O’ndan maddi ve manevi bir şeyler istemek demektir.

560-İnsanlar yüce Allah’la hangi davranışlar aracılığıyla iletişim kurarlar?

&Dua, ibadet, tövbe ve Kur’an-ı Kerim okuma.

561-Dua etmenin yararları nelerdir?

&Öz güven sağlar, ibadettir, zayıf yönlerimizi hatırlatır, kötülük eğilimini azaltır.

562-Tövbe ne demektir?

&İşlenilen günahtan pişmanlık duyarak bir daha yapmamaya karar vermek ve Allah’tan bağışlanma dilemektir.

563-Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz?

&Bedenimizin, kıyafetimizin ve bulunduğumuz mekânın temiz olmasına, bütün içtenliğimizle Allah’a yönelmeye, Allah’a hamd etmeye, peygambere salâvat getirmeye, anne-babaya dua etmeye, isteğimizde içtenlikli ve ısrarlı olmaya, günahlarımıza tövbe etmeye, Esmaü’l Hüsna okumaya ve uygun vakte.

564-Tövbe davranışının yarattığı sonuçlar nelerdir?

&Arınmaktır, Farkında olmaktır, kurtuluştur, kararlılıktır, hatanın düzeltilmesidir, geri dönmemektir.

565-Tövbenin yararları nelerdir?

&Ruhsal olarak rahatlatır, karamsarlığı önler, affın önemi kavranır.

566-Hz. Peygamber(s.a.v.)’in buyurduğuna göre işlediği günahlara tevbe ederek bir daha işlememeye söz veren kimsenin Allah katındaki durumu nedir?

&Hiç günah işlememiş gibi olur.

567-“Tövbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir” hadisinden çıkarılabilecek sonuçlar nelerdir?

&Allah kendisine inananlara karşı merhametlidir.

&Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeliyiz.

&Allah çok affedicidir.

&Tövbe kapısı daima açıktır.

568-Son nefeste yapılan tevbe makbul müdür?

&Bütün günahlardan tevbe etmek ve tevbeyi geciktirmemek gerekir. Fakat tevbe kapısı, can boğaza gelinceye kadar açıktır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v) Efendimiz: “Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allahu Teâlâ onun tevbesini kabul eder” buyurmuşlardır. Bu hadis-i şerif, ruhu boğazına gelmeden, can çekişmeye başlamadan kulun tevbesinin kabul olunacağını bildirmektedır, Aksi takdirde can boğaza gelip, hayattan ümit kesilip ahiret ahvalinin görülmeğe başlandığı zaman, yapılan tevbe ise geçerli değildir. Bu hususta Allahu Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Kötülükleri yapıp yapıp da nihayet ölüm gelip çatınca: “Ben şimdi tevbe ettim” diyenler ile kafir olarak ölünler için (kabul edilecek) tevbe yoktur. Onlar için acıklı bir azap hazırladık.”

569-Tevbesi olmayan günah var mıdır?

&İslam; itikad, ibadet ve muamelattan oluşur. itikat kısmının ihlali küfrü, diğerlerinin ihlali ise günahı gerektirir. Kişi kafir olmadıkça günah işlemekle dinden çıkmaz. Küfür dışında günah işleyen kişi, ne kafir ne de münafık olur, imandan çıkmaz. Bu nedenle tevbesi olmayan günah yoktur. Cenab-ı Allah “Ey iman edenler, samimi bir tevbe ile Allah’a dönün” (Tahrim, 66) buyurarak günah işledikleri halde kişilere iman kelimesiyle hitap etmiştir. Ancak, haramları ve helalları yalanlayıp inkar etmemek gerekir. Tevbe etmekle kul hakkının sorumluluğundan kurtulunmaz. Bunun için hak sahibinin hakkını ödemek ve helallaşmak gerekir.

570-Bir hadisi şerife göre; insanın hangi hali Allah’a en yakın olduğu halidir?

&Secdedeki hali

571-İstiğase kaç çeşittir ve bunların hükümleri nedir?

&İstiğase iki kısımdır: Caiz olan istiğase ve caiz olmayan istiğase. Allah’tan başkasının gücü yetmeyeceği konularda O’ndan başkasına yapılan istiğase yasak olan istiğasedir. Ölülerden yardım dilemek gibi. Genel olarak istiğase üç çeşittir:

&Allah’tan istenen yardım. (İstiğase).

&Allah’tan gayrısından güçlerinin yetmeyeceği konularda istenen yardım. Ölülerden ve gaibde olanlardan fayda sağlamak veya zararı def etmek için yardım istemek gibi. Bu tür bir yardım dileme olayı şirktir ve haramdır.

&Bir kişinin, hayatta olan yanında, hazır bulunan ve istenilen yardımı yapabilecek durumda olan birinden yardım istemesi. Bu caizdir.