Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

80-1-Tefsir İlminde Semantik

1-TEFSİR İLMİNDE SEMANTİK

484-Semantik (anlambilim) nedir?

&Dili anlam açısından inceleyen bilim dalına denir.

485-Anlam incelemesinin diğer adı nedir?

&Semaziyoloji

486-Semantik anlamında kullanılan diğer kelimeler nelerdie?

&Sematoloji, glosoloji, rematik ve rematoloji

487-Semantik kelimesinin kökeni neye dayanır?

“Sema” (gösterge) kökenli yunanca semaino (şu yada bu anlam gelmek, anlam aktarmak) sözcüğüne dayanır.

488-Semantik (anlambilim) kök olarak nerden gelir?

&Grekçe(Yunanca)’den gelir.

489-Palmer’e göre semantiğin konusu nedir?

&Kelimelerin ve cümlelerin nasıl olup da bir şey ifade edebileceklerini anlamaya çalışmaktır.

490-Semantiğin çeşitleri nelerdir?

&Ruhbilimsel semantik

&Mantıksal semantik

&Dilbilimsel semantik  

&Genel semantik.

491-Kur’ana yönelik yapılan semantik çalışmalarında kullanılan semantik çeşiti hangisidir?

&Dilbilimsel semantik

492-Semantik analizin temel şartı nedir?

&Etimolojik sözcüklerin gerekliliğidir

493-Semantik analizle ilgili kavramlar nelerdir?

&Eşsüremli (kelimelerin belli bir zaman diliminde yatay olarak ele alınması)

&Artsüremli semantik (tarihsel süreç içinde farklı zaman dilimlerinde meydana gelen değişimler göz önünde bulundurularak oluşturulan)

&Semantik saha ve semantik bağ (bir dilin kelimeleri arasındaki kalıplaşmış anlam ilişkileri)

&Esas mana (her zaman kelime ile beraber olan mana)

&Odak kelime (semantik alan içerisinde bulunan anahtar kelimelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan temeldir.)

&İzafi mana (kelimenin bulunduğu özel sistemden, bu sistemdeki diğer kelimelerle olan münasebetinden kazandığı özel mana).

494-Semantik analiz nedir?

&Kelimelere, üzerinde ittifak edilen manalar vererek, cümlenin manasının doğruluğunu ifade etme merhalesidir.

495-Semantik metodunun uygulanması nasıldır?

&Kelimenin eş anlamlısı sanılan diğer kelimelerle bir araya getirilmesi, birbirleriyle kıyaslanması, birbirine benzeyip benzemediklerinin incelenmesi, varsa zıt anlamlarının ortaya konulması, bu kelimeye tekabül eden diğer kelimelerinde ortaya konulması ile belli bir düzen içerisinde değerlendirilmesi

496-Semantik, bir kelimenin anlamını nasıl ortaya koyar?

&Bir kelimenin anlamını öncelikle lügavi / etimolojik açıdan doğru bir şekilde tespit etmeye çalışır. Daha sonra bu kelimelerin kendi dönemi içerisinde geçmiş olduğu anlam değişikliklerini inceler. Son aşamada ise kelimelerin tarihi süreç içerisinde kazandığı ya da kaybettiği anlamları araştırır.

497-Kelimelerin kendi dönemleri içerisindeki kullanımlarına nasıl ulaşılır?

&Eşsüremli(senkronik) incelemeyle (kelimelerin belli bir zaman diliminde yatay olarak ele alınması)

498-Kelimelerin gelişen tarihsel süreçteki kazanımlarına ya da kayıplarına nasıl ulaşılır?

&Artsüremli(diyakronik) incelemeyle

499-İyi bir tefsir yazmanın vazgeçilmez şartı nedir?

&Etimoloji (kökenbilim)

500-Çokanlamlılık eşanlamlılık gibi semantiğin alt konuları tefsir usulünün hangi konularında incelenir?

&Tefsir usulünün Garibu’l Kur’an, vucuh ve nezair gibi konu başlıklarında incelenmiştir.

501-Semantik ilminin bir disiplin olarak kuruluşu ve geliştirilmesi kime aittir?

&Batı dünyasına aittir.

502-Semantik ilmini başarıyla kullanan Japon bilim adamı kimdir ve eserleri nedir?

&Toshihiku İzutsu ‘’Kur’an’da Allah ve İnsan’’, ‘’İslam düşüncesinde İman Kavramı’’ gibi sahanın abide eserlerini kaleme almıştır.

203-Semantik terimini ilk kullanan kişi kimdir?

&Michel Bréal