Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Tezhip ve Minyatür Sanatı

TEZHİP SANATI

130-Bilinen en eski tezhip sanatı örneği nedir?

&Makasidül Elhan

131-Osmanlılarda tezhip hangi padişah zamanında çok gelişme göstermiştir?

&Fatih sultan Mehmet

132-Tezhip sanatını en parlak devri ve gerileme devri hangi yüzyıllardır?

&Parlak:15.-16.yy, Gerileme:19.yy

133-Hayvan motifleri daha çok hangi dönemde görülür?

&Orta Asya ve Selçuklu minyatürleri ve Türk bezemeleri

MİNYATÜR SANATI

 134-İslam dünyasında sistemli el yazması üretimi kiminle başlamıştır?

&Abbasi halifesi Me’mun

135-Minyatür sanatını yapan kişi kimdir?

&Musavvir(Nakkaş)

136-İslam minyatürlerini asıl etkileyen düşünce nedir?

&Maniheizm

137-İlk Türk minyatür üslubu hangi zaman yapılmıştır?

&11. yüzyıl ve 12. yüzyıl(Selçuklu minyatür üslubu)

138-Günümüze ulaşan en eski minyatür örnekleri nelerdir?

ôArtuklu Kitabü’l-Haşaiş ôKitabü’t-Tiryak

139-İslam minyatürlerinin en önemli eserleri hangi dönemdedir?

&Timurlular dönemi

140-Karakoyun ve Akkoyunlular dönemi minyatür üslubuna ne ad verilir?

&Türkmen üslubu

141-Osmanlı minyatür sanatı hangi sultanlar devrinde özgün üslubuna doğru yol almıştır?

&Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman

142-Siyeri nebi kim tarafından resimlenmiştir?

&Nakkaş Hasan yönetiminde nakkaşlar ekibi ve Nakkaş Osman

157-Osmanlı sanatına yön veren nakkaş kimdir?

&Nakkas Osman

160-Binden fazla konut ve 6000’e ulasan nüfusu ile Konya’da bulunan yakın doğunun en büyük neolitik çağ yerleşmesi neresidir?

&Çatalhöyük

158-Dünyanın ilk şehir yerleşmesi neresidir?

&Çatalhöyük

159-Türkiye’de en büyük arkeoloji kazı alanı neresidir?

&Çatalhöyük’tür.

161-Çağımızdan 2000 yıl önce Anadolu’da kurulmuş olan Çorum yakınlarındaki Hitit Medeniyeti’ne ait eskiçağ höyüğü hangisidir?

&Alacahöyük

162-Değerli taşlar ve madenler üzerine şekiller kazıyan sanatçıya ne denir?

&Hakkâk

163-Edirne Uzunköprü’deki Ergene köprüsünü yapan mimarin adı nedir?

&Muslihiddin

164-Mısır’da Romalılar tarafından yakılan dünyanın en büyüklerinden biri sayılan kütüphanenin adı nedir?

&İskenderiye Kütüphanesi

165-Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılan yerleşim bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve çoğu kez içinde yapı kalıntılarının gömülü bulunduğu yassı, yayvan tepelere ne denir?

&Höyük

167-Dünyadaki taş kemerli köprülerden kemeri en geniş olan 850 yıllık Malabadi köprüsü nerededir?

&Diyarbakır