Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Orucun Yükümlülük(Vücup) Ve Geçerlilik Şartları

ORUCUN YÜKÜMLÜLÜK(VÜCUP) VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI 

54-Orucun yükümlülük (Vücup) şartları nelerdir?

&Müslüman olmak           

&Ergenlik (bulûğ)  çağına gelmek                

&Akıllı olmak           

&Oruç tutmaya güç yetirecek                         

&Yolcu olmamak                                              

&Hasta olmamak                                   

&Gebe veya emzikli olmamak(zarar görme ihtimali kuvvetli ise) 

55-Oruç tutmamayı mubah kılan mazeretler-Özürler- nelerdir?

&Sefer hali          

&Hastalık hali                     

&Gebelik ve çocuk emzirme durumu

&Yaşlılık hali                       

&İleri derecede açlık ve susuzluk  

&Zor ve meşakkatli işlerde çalışmak 

56-‘’Oruç tutmakta zorlanacak olan kimseler oruç tutmayabilir veya başlamış bulundukları orucu ………’’  Noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

&Bozabilirler                      

57-Nâfile oruç tuttuğu bir günde ziyafete çağrılan kimse, dostluk bağlarının güçlendirilmesi veya ilişkilerin geliştirilmesi vb. sebeblerle orucunu bozarsa ne gerekir.

&Kaza gerekir     

58-Kalb hastalıkları olanlar ve hastaları günde 2-3 hap almak zorundadırlar. Bunların oruç tutmaları gerekli midir?

&Hastalık, Ramazan’da oruç tutmamayı mübah kılan özürlerdendir. Bir kimsenin oruç tuttuğu takdirde hastalanacağı, hasta ise hastalığının artacağı tıbben veya tecrübe ile sabit olursa oruç tutmayabilir. İyi olunca da yalnız yediği günler sayısınca kaza etmesi gerekir. Ayet-i Celilede; “Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde oruç tutar” buyrulmuştur (Bakara, 184)). Ömrü boyunca bu durumda hasta olan kişiler ise, her gün için bir fidye verirler. Yoksul ve muhtaç kişilerin fidye vermeleri de gerekmez. Dinimiz hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle yükümlü kılmamıştır.

59-İyileşmeyen sürekli bir hastalık nedeniyle oruç fidyesi veren kimse daha sonra oruç tutmaya güç yetirecek olsa fidyenin …………; oruç tutması ve önceki tutamadığı oruçları kazâ etmesi gerekir. Noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?

&Hükmü kalmaz

60-Ramazan orucunda kefaret borcu olan bir kişi fidyesini nasıl öder?

&60 fakiri sabah akşam doyurması

&120 fakiri bir öğün doyurması

&Bir fakiri atmış gün doyurması

&Bir fakire atmış gün o parayı günü gününe ödemesi lazımdır. Ancak bir fakire 60 günlük fidye parasını tek seferde veremez.

61-Orucun geçerlilik şartları nelerdir?

&Oruç tutmaya niyet etmek            

&Orucu bozacak şeylerden kaçınmak         

&Hayız veya nifas durumunda olmamak

62-‘’Oruca niyetin geçerli olması için güneşin batmasından itibaren gecenin son kısmına kadar veya fecrin doğması ile birlikte yapılması gerekir.’’ Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Mâlikîler            

63-‘’Ramazan orucu, kazâ orucu ve adak orucuna geceden niyetlenmek şarttır. Fakat nâfile oruca zevalden önceye kadar niyetlenmek câizdir.’’ Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şâfiîler 

64-‘’Ramazan orucu, nâfile oruçlar ve vakti belirtilmiş adak (nezr-i muayyen) oruçlarının niyet etme vakti gün batımından başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine hatta öğle namazı vaktinin girmesinden az önceki vakte kadar devam eder. Öğle vakti girdikten sonra artık hiçbir oruca niyet edilemez.’’ Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Hanefiler 

65- Cünüplük hali oruç tutmaya zarar verir mi?

&Hayır

66-Zimmette sübût bulmuş -Oruç borcunun kaçınılmaz bir şekilde kesinleşmiş, sabit hale gelmiş olması- oruçlara en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olması ve orucun belirlenmesi -nezir mi, bir orucun kazâsı mı vb.- gerekir. Dinde belirlenmiş muayyen bir zaman olmadığı için, mükellef bu oruçları kendi belirleyeceği bir zamanda tutabilir.  Bu tarife uyan oruçlar hangileridir?

&Nâfile orucun kazâsı 

&Ramazan orucunun kazâsı               

&Kefâret oruçlar         

&Mutlak adak oruçları

67-Zıhâr orucu, katl kefâreti orucu, ramazan orucunun kefâreti ve ramazan orucu tutulurken tek niyet yeterlidir. Bu görüş kime aittir?

&Mâlikîler                           

68-Ramazanda, ramazan orucundan başka oruç tutulamayacağı için, hangi oruca niyet edilirse edilsin ramazan orucu yerine geçer. Hangi tutulan oruçlar ağırlıklı olan görüşe göre bu görüşün dışında kalır?

&Kefâret orucuna veya bir ramazan orucunun kazâsına

69-Hem kefârete hem de nâfileye niyet edilerek tutulan oruç, kefâret orucu yerine mi yoksa nafile oruc yerine mi geçer?

&Kefâret orucu yerine                      

70-Hem kazâya(Vacip) hem de yemin kefâretine(Vacip) niyet edilerek tutulan oruç kazâ yerine mi yemin kefâreti yerine mi geçer?

&Nafile oruç yerine

71-“Sahur yemeği ile gündüz tutacağınız oruca ve öğle üzeri uykusuyla da teheccüt namazına kuvvet kazanın”hadisi şerifde anlatılan altı çizili kelimeler ne olarak ifade edilir?

&Kaylûle                                             

72-Sabah namazının vaktini geçirmemek kaydıyla cünüp olan veya Hayız ve nifası bitmiş ama temizlenmeden sabahlamak dinen câiz midir?

&Caizdir