Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Namazın Âdâbları (Müstehapları) Olmaları

NAMAZIN ÂDÂBLARI (MÜSTEHAPLARI) OLMALARI

92-Aşağıdaki ifadelerin ortak özellikleri nedir?

&Namaz esnasında iken hem görünüşte hem iç dünyada bir tevazu, sükûnet ve huzur içinde bulunmak.

&Kıyafete çeki düzen vermek, Meselâ gömlek gibi düğmeli bir giysi giyildiğinde düğmelerini iliklemek.

&Kamet sırasında “hayye alel felâh” denirken imam ve cemaatin namaz için ayağa kalkması

&“Kad kameti’s-salâh” denilirken imamın namaza başlaması veya kamet bitince de namaza başlayabilir.

93-Aşağıdaki ifadelerin ortak özellikleri nedir?

&Erkekler iftitah tekbiri alırken ellerini yenlerinin dışına çıkarmak.

&Namaza dururken kalbin ameli olan niyete lisanın fiili olan sözü eklemek

&Kıyamda secde yerine, rükûda ayaklara ve secdede burnun iki kanadına, otururken kucağına ve selâmda omuza bakması.

&Namaz esnasında mümkün oldukça öksürüğü, geğirmeyi ve esnemeyi gidermektir. Olmaz ise sağ el ile ağzı kapamak.

&Tek başına namaz kılan kişinin, rükû ve secde tesbihlerini üçten fazla yapması.

&Namazın âdâbları (müstehapları) olmaları

94-Hanefî mezhebinde namazın farz ve vâciplerin dışında yapılması uygun görülen şeyler kuvvetliden zayıfa doğru sıralanırsa nasıl bir sıralama ortaya çıkar?

&Sünnet, mendup=müstehap, âdâb

95-Aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?

&Namazda farzın terkedilmesi namazın bozulmasına (fesad) neden olur.

&Namazda vâcibin sehven terkedilmesi sehiv secdesi yapmayı gerektirir.

&Namazda vâcibin kasten terkedilmesi tahrîmen mekruhtur.

&Namazda sünnetlerin kasten terk edilmesi “isâet” (yanlış ve kötü davranma) olur.

&Cumhurun mendup tanımı Hanefîler’in sünnet tanımı gibidir.

&Hiçbiri, yanlış değildir

96-Namazın sünnetlerinin ve Namazın adaplarının yapılış sebebi nedir?

&Namaz fiillerinin belli bir düzen ve intizam içinde yapılmasını ve yapılan fiillerin şeklen güzel görünmesini sağlamaya yöneliktir.