Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Med Kaça Ayrılır?

MED KAÇA AYRILIR? 

57-Med kaça ayrılır?

&1-Tabi med yani Aslı med,

&2-Fer’i med (Medd-i mezîd veya medd-i medîd ) diye de isimlendirilir. 

57/1-Med harflerinin diğer adları  nelerdir?
&
Hurufu’l-Havaiyye

&Hurufu’l-Cevfiyye

&Hurufu’l-Meddiyye 

&Hurufu’l-İlliyy 

58-Tabii med (Medd-i tabii) ne demektir?

&Bir harfin önüne harf-i med gelirse, o harf uzatılarak okunur. Harfi medden sonra sebeb-i medden hiç bir şey bulunmazsa Buna, medd-i tabii; yani tabii med denir. Diğer bir anlatımla harfin sesini uzatmak için hemze veya sükûna ihtiyaç duyulmayan medde “asli-tabi med” denir. Aslı med 1 elif mikdarı (kasrı med) demek olup vacip hükmündedir نَتُوبُ , تَرْمِيهِمْ ، قِيلَ, إِذَا ، شَاهِدٌ ، رَاشِدٌ 

59- Medd-i Tabii ne kadar uzatılacak, bir elif miktarı ne demektir ve hükmü nedir?

&Tabii med hareke uzunluğunun iki katı uzatılır. Buna “bir elif miktarı” denir. Bir elif mikdarı; şehâdet parmağımızı bir kez kaldırıp indirecek kadar (bir zaman) uzatacağız. Meddi tabiinin süresi ağzımızdan “Elif “ kelimesi çıkana kadar geçen bir süredir. Hükmü ise bir elif miktarı uzatmak vaciptir.

نَا(nee), حُو(Hüü), ذٰ(Zee), قُو(Guu)

60-Fer’î med (medd-i mezîd veya medd-i medîd) ne demektir?

&Tabii med’de ziyâde yapılarak meydana gelen “Med”dir. Yani Hemze veya sükûn sebebiyle aslî med üzerine ziyâdeden doğan medde “fer’î med” denir. Fer’î Medd’in yapılabilmesi için iki sebep vardır. Buna “Sebeb-i Med” denir. Tabii med, bir elif miktarı uzatıldığı halde, Fer-ı med 1 elif üzerine ziyade olan 2 elif 3 elif 4 elif 5 elif miktarı çekmek caizdir.