Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Karûbiyyun Veya Mukarrabûn

KARÛBİYYUN VEYA MUKARRABÛN

63-Bunların vazifesi Allah’a ibadettir. Yaratıldıkları gün ibadete başlamışlar, Allah’ın dilediği güne kadar da ibadete devam edeceklerdir. Bu meleklerin adı nedir?

&“Karûbiyyun veya Mukarrabûn”

64-“Kerrûbiyyûn” kelimesinin tanımı nedir?

&Arşın etrafında bulunan meleklerin adıdır.

65-‘’Allah’ı tesbih ve anmakla görevli olup, Allah’a çok yakın ve O’nun katında şerefli mevkii bulunan meleklerdir.’’ (Nisa 4/172). Allah’a çok yakın ve onun katında üstün mevkie sahip meleklere ne denir?

&Mukarrebun ve İlliyyun

66-Murakkabun melekleri olarak bilinen melekler hangilerdir?

&“İlliyyûn” ve “Kerûbiyyûn” melekleri

67-Uluhiyyet makamına en yakın meleklere hangi isimler verilir?

&İlliyyun ve Mukarrabun

68-Hangi melekler, devamlı olarak Allah Teâlâ’yı tehlîl ve tenzîh ile yani ‘’Lailehe illallah” demekle, Allah Teala’nın noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade etmekle meşgul olurlar?

&İlliyyûn, Mukarrabûn