Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-İş Ahlakı

İŞ AHLAKI

66-Dünyada iş ahlakı hangi yıllarda gelişmeye başlamıştır?

&Batı dünyasında 1960 lardan itibaren özellikle önemsenmeye ve sadece dini ve felsefi bağlamında değil özellikle iktisadi ve idari bilimler alanında bağımsız bir araştırma konusu ve hatta disiplin olarak gelişmeye başlamıştır.

67-Ülkemizde gerçek manada ‘’iş ahlakı’’ kaçlı yıllarda başlamıştır?

&Ülkemizde 2000 lerden itibaren işletme ve benzeri fakültelerde iş ahlakı dersleri okutulmaya ve bu konuda değerli eserler verilmeye başlanmıştır.

68-Ahlak ve Etik arasındaki fark nedir?

&Etik daha çok ahlak üzerinde konuşur, sorgular, tartışır, düşünür, yargılar, Ahlak yöresel, Etik evrenseldir. Evrensel kabul gören kurallardır.

69-Gazali çalışma ticaret yapma kazanç sahibi olma gibi hususları kaça ayırır ve bu konuda ne söyler?

&Ya geçim için, ya servet edinmek için yada geçimin biraz üstünde bir gelir sağlamak amacıyla yapılır. Hayır hasenat düşünülmeden sırf malı çoğaltmak ve mal biriktirmek için ihtiyaç fazlası mal teminine çalışmak yerilmiştir.

70-İslam ahlakını özetleyen iki temel kavram hangilerdir?

&Haramdan sakınmak      &Helal kazanç sağlamak

71-‘’İslam iş ahlakında aldatmama ve aldatılmamaya yönelik öğütlerden biride alış veriş esnasından yemin etmenin hoş görülmemesidir. Ticaretle uğraşan kişiye dünyevi çalışmaları ahreti unutturma-malıdır.’’ İfadesi doğru mudur?

&Evet

72-Gazali’ye göre insanlar iş ahlakı bakımından 3 sınıfa ayrılır. Bunlar neler-dir?

&Dünya için çalışırken ahretini tamamen unutanlar. Bunlar helak olanlar arasında değerlendirilir.

& Ahiret kaygısı yüzünden dünya geçimini umursamayanlar, Bunlar kurtuluşa erenler gurubuna girer.

&Ahireti elde etmek için dünya geçimini dikkate alanlardır ki ölçülü davranan grup olup orta yolu izleyenler arasında mütalaa edilirler.

73-İbn Haldun’a göre işçilerde bulunması gereken en önemli erdemler nelerdir?

&Liyakat ve güven

74-Erdem ekonomi ilişkisinde minimum düzeyin pusulası kendin için istediğini kardeşin/başkası içinde iste kendin için istemediğini kardeşin / başkası içinde isteme buyruğudur. Buna göre en öncelikli erdemler nelerdir?

&Hak ve adalet

75-‘’Erdem ekonomi ilişkisinde maksimum düzey için arzu edilen şey işçinin işvereni, işverenin işçisini ve her ikisinin de yaptıkları işi ve iş arkadaşlarını azami derecede sevmeleridir.’’ Buna göre en önemli erdemler nelerdir?

&Merhamet ve sevgidir.

76-Erdem ekonomi ilişkisinde mutedil düzeyin ana ilkesi nedir?

&Faydalılık ilkesidir. Faydalı olma kuralı-dır.

77-En öncelikli erdemler nelerdir?

&Güven ve iyilikseverliktir