Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-İhramın Vacipleri

İHRAMIN VACİPLERİ

68-İhramın vacipleri nelerdir?

&İhram yasaklarından sakınmak   

&Mîkat sınırını ihramsız geçmemek             

69-Uzaklardan gelip doğrudan Harem bölgesine gidecek olan Âfâkiler, mîkat sınırını ihramsız geçerlerse (Mîkatı ihramsız geçtikten sonra, hac veya umre menâsikinden birine başlanmışsa) dem gerekir. Dem’den maksat nedir?

&Ceza kurbanı   

70-Her ne maksatla olursa olsun doğrudan Harem bölgesine, meselâ Mekke’ye gidecek olan Âfâkiler’in, mîkat sınırını geçmeden ihrama girmeleri gerekir. Çünkü ihram, bu kutsal bölgeye saygı için vâcip kılınmıştır. Bu konuda hac ve umre için gelenler ile ticaret, ziyaret veya tedavi gibi başka maksatlar için gelenler arasında fark yoktur. Bunlar, hac veya umre yaptıktan sonra ihramdan çıkarlar. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Hanefî                &Mâlikî                            

71-Hac ve umre kastı olmadıkça uzaklardan gelenlerin (Âfâki) Harem bölgesine ihramsız girmeleri vâcip değil, müstehap-tır. Bu görüş hangi mezheplere aittir?

&Şafii                     

72-Her ne maksatla olursa olsun doğrudan Harem bölgesine, meselâ Mekke’ye gidecek olan Âfâkiler’in, mîkat sınırını geçmeden ihrama girmeleri gerekir. İhram, bu kutsal bölgeye saygı için ne kılınmıştır?

&Vacip               

73-Harem bölgelerinin sınırlarını Cibrîl’in rehberliğiyle Hz. İbrâhim belirlemiş, sınırları gösteren işaretler daha sonra hangi peygamber tarafından yenilenmiştir?

&Hz. Muhammed

74-İhram, erkekler için izar ve rida denilen iki parçadan oluştuğuna göre kadınların ihramı kaç parçadan oluşur?

&Kadınların ihramı kendi giysileridir.

75-Beyaz, yeni veya yıkanıp temizlenmiş olması müstehap olan belden aşağıya sarılan havluya ne denir?

&İzar     

76-Beyaz, yeni veya yıkanıp temizlenmiş olması müstehap olan vücudun üst kısmını örten havluya ne denir?

&Rida   

77-Harem bölgesinde oturanlar -İkamet edenler- ne olarak adlandırılır?

&Mekkî