KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

8-İbn Rüşd

İBN RÜŞD 

58-Endülüs’ün üçüncü önemli filozofudur. Meşşai okulunun son temsilcisi, filozof, fakih ve hekimdir. Aristo’nun felsefi doktrinine sadık kalarak eserlerini şerh ettiğinden İslam âleminde ‘Şarih’, Latin dünyasında ‘Commentator’ unvanıyla tanınmıştır. Bahsedilen düşünür kimdir?

&İbn Rüşd.

59-Ümran ilminin amacı nedir?

&İnsanları taklitten kurtarıp daha önce olmuş bitmiş olanla daha sonra olacak olanın anlaşılması konusunda bakış açısı kazandırmak

60-İbn Rüşd’ün İslam felsefesi alanındaki eseri hangileridir?

&Tehafutü t-Tehafütül Felasife 

61-Müslüman âlimler Yunan edebiyatını inceleyerek bugünkü Felsefeyi oluşturdular. İbn Rüşd, Batı dünyasını etkilemiş ve İbn Rüşdçülük akımı doğmuştur. Batılılar İbn Rüşd’e hangi sıfatı vermişlerdir?

&Rasyonalist

62-Felsefeyi ‘Allah’ı ve O’nun sanatını bilmektir.’ diye tanımlayan kimdir?

&İbn Rüşd

63-Felsefe ile İslam dini arasında zıtlık olmadığını kanıtlamaya çalışan filozof kimdir?

&İbn Rüşd.

64-İbn Rüşd’ün yabancı kültürler sorununa açıkça değindiği eseri hangisidir?

&Faslu’l-Makal

65-İslam düşünce tarihinde Yunan-Hellenistik düşünceye bağlı felsefe akımının son temsilcisi kimdir?

&İbn-i Rüşd

66-Aristo’nun Batılılarca tanınmasını sağlayan ve Batıda hür düşüncenin doğmasına öncülük eden İslam düşünürü kimdir?

&İbn-i Rüşd