Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Genel Olarak Dinlerin İçerdiği Unsurlar

GENEL OLARAK DİNLERİN İÇERDİĞİ UNSURLAR

80-Dinin içerdiği unsurlar nelerdir?

&İnanç sistemini içerir

&İbadet sistemini içerir

&Ahlâkî hükümleri içerir                                                                                                              

81-İnanç ve ibadet yoluyla tesis edilmiş bulunan insan-Tanrı ilişkisinin, dünyevî planda her türlü tutum ve davranışa yansıması olarak değerlendirilen dinin üçüncü unsuru hangisidir?

&Ahlak

82-Kişinin doğrudan Tanrı ile teorik ve pratik bağlantı ve iletişimini sağlaması yönüyle insan-Tanrı ilişkisinin dikey-metafizik boyutuna ilişkin olan dinin unsurları hangisidir?

&İnanç ve ibadet                                                                                                                            

83-Mekke toplumunda kadının değeri yoktu. Kız çoçukları mirastan pay alamazlardı. Erkek çocuk övey annesine bile mirasçı olabiliyordu. Bu uygulamaları hangi din kaldırdı?

&Kuran-İslam

84-Bütün dinlerde bir yüce Varlık inancı, şu veya bu adla, şu veya bu ifadenin içinde, vardır. Ancak bazı dinlerde bu yüce varlığın nitelikleri farklılaştırılmış; o, bazen bir panteon, bazen de teslisin içine oturtulmuştur. İslâm’da tevhid, en açık-seçik ve sade bünyeye kavuşmuş, Allah’la Peygamberin, insanların, yaratıkların arasındaki çizgi belirginleşmiştir. Bu anlatım doğru mudur?

&Doğrudur

85-İbadetin amacı nedir?

&Nefsi temizlemektir. Yani ahlaki davranışlar yapacak hale getirmektir