Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Ahkâm Ayetlerinin Dağılımı

AHKÂM AYETLERİNİN DAĞILIMI 

99-Ahkam ayetlerinin konulara dağılımı nasıldır?

&Aile hukuku ile ilgili olanlar ……                  70 ayet

&Borçlar hukuku ile ilgili olanlar . .                70 ayet

&Yargı hukuku ile ilgili olanlar .. …                 13 ayet

&Ceza hukuku ile ilgili olanlar .….                   30 ayet

&Devletler hukuku ile ilgili olanlar.                25 ayet

&İdare hukuku ile ilgili olanlar ……                10 ayet

&Devletlerin gelir ve giderleri ile ilgili..          10 ayet

100-Ahkâm ayetlerini inceleryen eserler hangileridir?

&İmamı şafi’nin——– Ahkamıl Kur’an’ı

&Cassas’ın————– Ahkamıl Kur’an’ı

&İbnül Arabi nin——- Ahkamıl Kur’an’ı

&Kurtubi’nin————Ahkamıl Kur’an’ı

&Şevkani’nin————Neylul Evtar’ı

101-Ahkâm ayetlerini müstakil kitaplara toplamak ve bu ayetleri yorumlamak konusunda çalışma yapan âlimler kimlerdir?

&Mukatil bin süleymen  &El cessas 

&Said bin münzir             &İbnül arabi                 

&El kurtubi 

102-Ahkâm hadislerini derleme ve onları fıkıh bablarına göre düzenleme ile ilgilenen âlimler kimlerdir?

&Musannef(Abdürrezzak el Sanani)

&Meanil Asar(Musannifi Tahavi)

&Neylü Evtar(Şevkani)