Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-Abdesti Bozmayan Haller

ABDESTİ BOZMAYAN HALLER 

56-Abdesti bozmayan haller nelerdir?

&Vücuttan çıkan kan ve yaradan çıkan irin ve sarı su akmadığı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece bozmaz.

&Vücuttan çıkan kan, irin ve sarı su çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan sonra kuruyarak bu sıvıların silinmesi abdesti bozmaz

&Şâfiî ve Mâlikîler’e göre idrar ve dışkı yolları hariç vücuttan çıkan kan ve benzeri sıvı maddeler abdesti bozmaz.

&Uyku ile uyanıklık arasındaki hal ise bozmaz.

&Ağlamak, gözden yaş gelmesi, kabuk bağlamış bir yaranın kabuğunun kan çıkmaksızın düşmesi abdesti bozmaz.

&Tükürük ve sümüğe az miktarda kan karışması, ağız dolusu olmayan kusma kural olarak abdesti bozmaz.

&Isırılan elma, ayva gibi sert bir meyve veya kullanılan misvak-diş fırçası üzerindeki akıcılığı olmayan kan abdesti bozmaz.

&Sivrisinek, pire gibi haşeratın emdiği kan, namazda uyuklama, namazda sessiz gülme abdesti bozmaz.

&Tırnak kesme, tıraş olma kural olarak abdesti bozmaz.

&Hepsi 

57-Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

&Uyku halinde kişinin farkında olmadan abdestinin bozulmuş olması ihtimalinin derecesi ölçü alınır.

&Oturduğu yerden uyuklamada oturuşun şekli kadar bu kimsenin durumu, abdestin bozulma ihtimalinin kuvvet derecesi de önemlidir. Tereddütlü durumlarda abdest alınması tavsiye edilir.

&Hanefîler’e göre rükûlu ve secdeli namazda sesli gülme namazı da abdesti de bozar. Diğer mezhepler ise sadece namazın bozulacağı görüşündedir.

&Abdestin bozulup bozulmadığıyla ilgili görüş ayrılığı bulunan konularda ihtiyatlı davranmak uygun olur.

&İmamların diğer mezheplere göre de abdestinin bozulmamış olmasına özen göstermesi gerekir

&Hepsi