KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

8-Abbasiler Dönemi

ABBASİLER DÖNEMİ

299-Aşağıdaki gelişmeler hangi döneminde meydana gelmiştir?

&Bağdat merkez yapıldı.&Bağdat’ta rasathane kuruldu. &Türklere önem verildi. Türkleri, devlet memurluk ve ordu komutanlık görevlerine getirdiler. &Irkçı politika izlemediler.&İlim ve kültüre önem verdiler.&Ümmetçidirler (Yani Arap milliyetçiliği yapmayıp, İslamiyet’i yaymak için çaba sarf ettiler).

&Abbasiler döneminde

300-Abbasilerden başlayıp İslam devletlerinde görülen, yararlılık gösteren komutanlara verilen ünvana ne denir?

&Emir-ül Ümera

301-Emir-ül Ümera verilen ve güçlenen bu komutanlar kendi adlarına para bastırıp, hutbe okutmaya başlayınca nasıl bir sonuç doğurmuştur?

&Merkezi Otoriteye zarar vermişler ve devletin yıkılmasına sebep olmuşlardır.  

302-İslam tarihindeki yabancı dildeki eserler ilk kez hangi İslam devleti zamanında tercüme edilmeye başlanmıştır?

&Abbasiler

303-Emir-ül Ümera ve diğer bazı valilerin bağımsızlığını kazanması ile Tavaif-i Mülük adı verilen devletçikler(yarı bağımsızlık) kurulmuştur ve Merkezi otorite zayıflamıştır. Bu gelişmeler hangi dönemde kurulmuştur?

&Abbasiler döneminde

304-Abbasiler döneminde eski Yunan bilimine ait eserlerin Arapça’ya çevrilmesi, İslamiyet’in neye önem verdiğinin bir göstergesidir?

&Akla ve pozitif bilimlere önem verdiğini göşterir

305-Altın ve gümüş para ne zaman basıldı, Arapça resmi dil ne zaman ilan edildi?

&Abdülmelik devrinde

306-İlk defa büyük kütüphaneler, İslam tarihindeki ilk rasathaneler ve ilk medreseler hangi İslam devleti zamanında kurulmuştur?

&Abbasiler zamanında

307-X. yüzyılda Abbasi, Endülüs Emevileri ve Fatımi hükümdarlarının aynı anda “Halife” ünvanı kullanmaları ne gibi bir sonuca vardığını gösterir?

&İslam dünyasının üç ayrı siyasal güç tarafından temsil edilmeye başlandığını gösterir

307-Devlet işlerinin görüldüğü tam teşekküllü divan teşkilatını ilk defa hangi İslam devleti kurmuşlardır?

&Abbasiler

309-Türkler ilk defa hangi İslam devleti zamanında devlet yönetiminde etkili olmaya başlamıştır?

&Abbasiler

310-Bizans yönetimine karşı kurulan Avasım şehirlerini ilk defa hangi İslam devleti kurmuştur?

&Abbasiler