Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

8-4-Nisab

4-MAL İLE İLGİLİ ŞARTLARDAN  ‘’NİSAB’’ 

72-Zengin olmanın asgari sınırı veya asgari zenginlik ölçüsü diyebileceğimiz kavram hangisidir?

&Nisab 

73-Sözlükte “sınır, işaret, asıl ve kök” anlamlarına gelen kavram hangisidir?

&Nisab 

74-Nisap kelimesinin terim anlamı nedir?

&Zekâtın vücûbuna alâmet ve ölçü olmak üzere tesbit edilen belirli bir miktara denir. 

75-Zekâta tâbi bütün mallarda nisabın şart olduğunda görüş birliğine varan fakihler, zekât verilecek hangi malda nisabın şart olduğunda görüş birliğine varamamışlardır?

&Toprak ürünleri 

76-Hadislerde nisab miktarları (belirlenmiş şer‘î ölçüler) hangi şekilde gösterilmiştir?

&Gümüşte nisab miktarı:200 dirhem(640 gr.)

&Altında nisab miktarı:20 miskal

&Toprak ürünlerinde:(cumhura göre) 5 vesktir (=Buğdayda 653 kg.)

&Hayvanlarda:5 deve, 30 sığır, 40 koyun

77-‘’Toprak ürünlerinin zekâtında nisab aranmaz, toprak ürünlerinin azı da çoğu da zekâta tâbidir.’’ Görüşü hangi imama aittir?

&Ebû Hanîfe

78-Günümüzde nisab miktarının ölçüsü nasıl olmalıdır?

&Karı, koca ve çocuklardan oluşan en küçük bir ailenin yıllık asgari harcamaları tutarı olarak belirlenmesi ve böyle bir ölçünün esas alınması isabetli olur.