Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

79- Büyük Günahlar Ve Mahiyeti

BÜYÜK GÜNAHLAR VE MAHİYETİ

532-Büyük günahlar nelerdir?

&Allah (c.c.)’a ortak koşmak.

&Haksız yere adam öldürmek.

&Namuslu kadına iftira atmak

&Sihir yapmak ve yaptırmak

&Savaştan kaçmak

&Müslüman anne ve babaya isyan etmek

&Yetim malı yemek

&Mescidi Haram’da günah işlemek

&Zina yapmak

&Yalan yere şahitlik yapmak

&Yalan yere yemin etmek

&İçki içmek

&Peygamberin (s.a.v) söylemediğini ona isnad etmek

533-Büyük günah işleyenlere ne denir?

&Mürtekibi Kebire denir.

534-Büyük günahın mahiyeti nedir?

&Bazı âlimler büyük günahların sayısının kırk’a kadar ulaşacağını beyan etmişlerdir. Ehlisünnetin görüşüne göre, ister büyük, ister küçük olsun, günah ve masiyet, Allah’a şirk koşulmadıkça kişiyi imandan çıkarmaz. Bu günahları işteyenlerin affedilmesi Allah’ın meşietine bağlıdır. Dilerse affeder veya suçları kadar ceza gördükten sonra cennete girerler. Bu günahları işlerken ölenler, haramları helal, helalları haram itikat etmedilerse büyük günah işlemiş olurlar; fakat dinden çıkmazlar.

535-Gaybten haber vermek, gelecekten ve olacaktan haber vermek doğru mudur?

&Gaybı Allah’tan başka kimse bilmez. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de mealen: “De ki: Göklerde ve yerde, Allah’tan başka kimse gaybı bilmez…” (Nemi: 65) buyurulmuştur. Rasul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz de: “Kâ-hin ve falcıya (gaybten haber veren kişiye) inanan kimsenin kırk gün namazı kabul olmaz”, “Ona inanan kişi bana indirileni (kitabı ve vahyi) inkar etmiş olur” (Müsned-i Ahmed b. Hanbel, 21 429 ve 4/66) buyurmuştur. Bu itibarla çeşitli akıl dışı işlemlerle gelecekteki olaylar hakkında olumlu veya olumsuz haber vermek iddiasına kalkışmak ve bunlara inanmak haramdır.