Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

78-İmam’ın Nitelikleri Ve Şartları

İMAM’IN NİTELİKLERİ ve ŞARTLARI    

529-İmamet imana ait bir mesele değildir. İmamı tayin etmek ümmete vaciptir diyen Fahreddin Razi’ye göre imamın nitelikleri nelerdir?

&İmam âlim olmalıdır

&İmam adil olmalıdır

&İmam yeterli olmalıdır.

&İmam sıhhatli sağlam olmalıdır. 

530-İmam olabilmenin şartları nelerdir?

&Açık ve herkes tarafından bilinmesi

&Ehliyetli, dirayetli ve tam idareci olması

&Siyaset ilmini ve sanatını iyi bilmesi

&İslam nizamını yürürlükte tutmaya yetenekli olması

&Adaletli olması

&Hür ve erkek olması

&Akıl baliğ ve müçtehit olması 

531-İmamet vacibdir. Bu Allah’a düşen bir vacibdir, Nübüvvetin devamıdır, derler. İmam mercidir, Takiyye yapmalıdır. Bu görüş hangi mezhebe aittir?

&Şii(Şia)