KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

31-MÜFREDAT

78-Esbab-ı Nüzula Göre Tefsir

ESBAB-I NÜZULA GÖRE TEFSİR

472-Kur’an’ın nüzul sırasına göre tefsir edilmesi ne zaman ortaya çıkmıştır?

&Bir tefsir yazım yöntemi olarak ortaya çıkması yeni olsa da Kur’an’ı anlama yöntemi olarak Hz. Peygamber dönemine kadar uzanan bir geçmişi vardır.

473-Kur’an’daki nüzül sebeplerini anlatan tefsir kimindir? 

&Vâhidî

474-Sahabe Kur’an’ı hangi yöntemle okurdu?

&Sahabenin inen on ayeti hayatlarına uygulamadan diğer on ayete geçmemeleri onların nüzul sıralamasına uygun bir yöntemle okuduklarını gösterir.

475-Nüzul sebeplerine göre tefsir edilmesi yöntemi nasıl olur?

&Öncelikle surelerin tarihsel ve mekânsal alt yapıları tespit edilmeye çalışılır sonra elde edilen tarihi verilerle ayet ve sureler arası ilişki ağları gözden geçirilip her ifadeyi yakın ve siyakını alarak yorumlar.

476-Kur’an’ı nüzul sırasına göre yorumlayan tefsirlerin en önemlilerinin ilki hangisidir?

&Muhammed İzzet Derveze’nin ‘’Et-Tefsiru’l Hadis’’ adlı eseridir. Nüzûl sırasına göre hazırlanmış tefsirdir.

477-Derveze’nin bu tefsiri yazma amacı nedir?

&Modern dönemde İslam dünyasının Kur’an’ı anlama noktasında ihtiyaç duyduğu meselelerde onlara yardımcı olmaktır. Özellikle Müslüman gençler arasında Kur’an’ın anlaşılması noktasında büyük bir ihtiyaç olduğunu söyler.

478-Derveze’nin tefsirini özgün kılan özellik hangsidir?

&Hem bir ilim adamı olması hem de bir aksiyoner olmasıdır.

479-Derveze’nin eleştirilebilecek en ciddi görüşü nedir?

&Kur’an kıssalarının anlatımında önemli olanı, verilmek istenen mesaj olduğunu iddia etmesidir.

480-Derveze’ye göre Peygamberin nübüvvetini ispat için kendisine verilen tek mucize nedir?

&Kur’an

481-Hangi tefsir türünde aynı konuda inmiş ayetleri nüzül sırasına koyarak konunun anlaşılması kolaylaştırılır?

&Konulu tefsirlerde