Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

76-Cennet

CENNET 

513-“Bahçe, bitki ve sık ağaçlarla örtülü yer” anlamına gelen ev “çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin içinde ebedî olarak kalacakları âhiret yurdu”na ne denir?

&Cennet              

514-Yedi kat göklerin üzerinde yaratılan sekiz Cennetten derece bakımından en yüksek olanı hangisidir?

&Adn cenneti

515-Kur’an’da cennet için çeşitli isimler kullanılmıştır. Cennetin tabakaları olması ihtimali de bulunan bu tabakalar ve isimler nelerdir?

&Cennetü’l-me’vâ=Şehid ve müminlerin barınağı ve konağı olan cennet          

&Cennet-i adn=İkamet ve ebedîlik cenneti

&Dârü’l-huld=Ebedîlik yurdu                          

&Dârü’s-selâm =Esenlik yurdu- Selâm ve selâmet diyarı

&Daru’l-Mukâme(Ebedî durulacak yer)

&Cennâtü’n-naîm =Nimetlerle dolu cennetler           

&El-makamü’l-emîn =Güvenli makam

&Cennetu’l Firdevs=Herşeyi ihtiva eden cennet bahçesi

&Mak’adu’s-Sıdk=Doğruluk makam

&Kademe Sıdk=Yüce ve üstün makam

516-Kökleri yukarıda, dal ve budakları aşağıya doğru sarkan cennet ağacının adı nedir?

&Tûbâ

517-Kur’an-ı Kerim’de ‘’Cennet’’ kelimesi kaç kere zikredilmiştir?

&66

518-Gılman nedir?

&Cennet hizmetçileridir.

519-Cennet ve cehennem kısaca nasıl özetlenir?

&Cennet ve cehennem şu anda yaratılmış olup mevcutturlar. Cennet ve cehennem devamlı ve ebedidir, son bulmazlar. Cehennem 7 tabakadır. Cennetin 8 kapısı mevcuttur. Cennetdeki en büyük nimet cemalullah yani Allah’ın cemalini görmektir.

520-Cennetteki en büyük nimet nedir?

&Ru’yetullah yani Müminlerin ahirette Allah(c.c.)’ın cemalini görmektir.

521-Sırat köprüsü üzerinde kaç köprü vardır?

&7

522-İslama göre Cennet nasıl bir yerdir?

&Herkes ameline göre yerleştirilir. Cennet, ne sıcak, ne de soğuk, altından ırmaklar akan, bahçeli-köşklü bir mekândır. Orada ihtiyarlık, hastalık, çalışma ve ibadet yoktur. Hem bedenî hem de manevî zevkler ve bu arada en önemlisi rü’yet (Yüce Allah’ı görme) cennetin nimetlerindendir.

523-İnsan oğlu cennete girdiğinde ilk söylediği söz ne olacaktır?

&Elhamdu lillahi rebbil alemin

524-Cennete girenlerin boyu, yaşı, güzelliği ve ahlakı nasıl olacaktır?

&Boyu Adem(a.s) boyunda, yaşı İsa(a.s) yaşında, güzelligi Yusuf(a.s)  güzelliğinde, ahlakı Efendimizin ahlakında olacak.