Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

74-Rızık

RIZIK 

502-“Azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey” anlamına gelen ve  “yüce Allah’ın, canlılara yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey” diye tanımlanır. Bu tanıma göre, helâl olan şeyleri kapsadığı gibi, haram olanları da kapsamaktadır. Hangi kavramın tanımı yapılmıştır?

&Rızık   

503-Ehl-i sünnet rızık konusunda bazı temel prensipler benimsenmiştir bu prensipler nelerdir?

&Yegâne rızk veren (rezzâk-ı âlem) Allah Teâlâ’dır. (Rızık bol ve dar olabilir)

&Rızkı yaratan ve veren Allah Teâlâ’dır. (meşrû yollardan çalışmak kuldan, rızkı yaratmak ise Allah’tandır)

&Haram olan bir şey, onu kazanan kul için rızık sayılır. (helâl yenilmesi emredilmiş, haram yasaklanmıştır.)

&Herkes kendi rızkını yer. Başkasını yiyemez.