Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

73-Hadislerin Toplandığı Eserler

PEYGAMBERİN HADİS-İ ŞERİFLERİNİN TOPLANDIĞI ESERLER

291-Hz. Peygamberin hadis-i şerifleri; ne tür eserlerde toplanmıştır?

&Musannef               &Müsned               &Sünen

292-Musannefleri ile meşhur âlimler kimlerdir?

&Mekke’de; Abdülmelik bin Cüreyc

&Medine’de; Muhammed bin İshak ve Malik bin Enes

&Kufe’de; Süfyan es Sevri

&Mısır’da; Evzai, Leys bin Sad

&Horasan’da; Abdullah bin Mübarek, Abdürrezzak bin Hemmam, İbn ebi Şeybe

&Basra’da; Hammad bin Seleme, Rabi bin Sabih ve Said bin ebi Arube

&Meşhur olan Musannef’ler nelerdir?

&Abdürrezzak b.Hemmam———El musannef

&İbni ebi Şeybe———————-El musannef

293-Müsned(ravilere göre düzenlenmiş hadis mecmuaları) ile meşhur âlimler kimlerdir?

&Ebu Davud ed Tayalisi 

&İmam Ahmed bin Hanbel

&Baki bin Muhalled

294-Sünen (fıkıh bablarına göre telif edilmiş hadisler) ile meşhur âlimler kimlerdir?

&Muhammed bin İsmail el Buhari

&Müslim bin Haccac en Nişaburi

&Ebu Davud bin el Eşas es Sicistani

&İbni Mace Muhammed bin Yezid

&Tirmizi Muhammed bin İsa

295-Meşhur olan sünen’ler nelerdir?

&Tirmizi–Sünen 

&Ebu davud–Sünen 

&Nesei–Sünen