Fatih ÇOLLAK / Tashihi Huruf

KEFFARETLER

YEMİNLER

EVLİLİK

BOŞANMA

SİYER-İ NEBİ

TEMİZLİK / TEHARET / DİYANET(DİB) FETVALARI

ADAK VE YEMİN / DİYANET(DİB) FETVALARI

DUA VE ZİKİR / DİYANET(DİB) FETVALARI

KADINLARA ÖZEL HALLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

MİRAS VE VASİYET / DİYANET(DİB) FETVALARI

YİYECEKLER ve İÇECEKLER / DİYANET(DİB) FETVALARI

BİDAT VE HURAFELER / DİYANET(DİB) FETVALARI

10.200 SORULU-CEVAPLI MÜLAKAT SORULARI

1-Kur’an-ı Kerim ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

2-Tecvid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

3-Tefsir ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

9-Hadis ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

12-Kelam ve Akaid ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

14-Hac ve Umre ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

16-Peygamberler ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

21-Siyer-i Nebi ile ilgili SORULAR VE CEVAPLAR

28-Genel Kültür ile ilgili SORULAR VE CEVAPLA

72-Hadis Tasnif Türleri

HADİS TASNİF TÜRLERİ

286-Kaç çeşit hadis tasnif türü vardır?

&Müsnedler       &Mu’cemler       &Etraf kitapları

287-Meşhur olan müsnedler nelerdir?

&Ebu davud et tayalisi—-Müsned

&Humeydi——————Müsned

&Ahmed bin hanbel——-Müsned

288-Meşhur olan mu’cemler nelerdir?

&Taberani-Mucem         &İbni huzeyme-Sünen

&Darekutni-Sünen         &Beyhaki-Sünen

289-Mu’cemlerin en meşhuru kimin eseridir?

&Tabarani’nin üç Mucem’idir. 

290-Kütüb-i Sitte, Darimi’nin Sünen’i, Maliki’nin Muvatta’sını ve Ahmed ibni Hanbel’in Müsned’inin fihristlerini ihtiva eden, Bu sekiz ciltlik arapça eser hangisidir?

&El Mu’cem- el Müfehres li Elfazil Hadisin-nebevi